FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/03/2018

Kan en make förfoga över det gemensamma bohaget medan skilsmässa pågår?

Hej!

Jag ligger i skilsmässa och min exfru har nu på eget bevåg och utan mitt godkännande plockat mängder med saker ur det gemensamma bohaget som betingar ett icke ringa värde.

Bodelning är ännu inte genomförd.

Frågan som jag har är 1. Har hon rätt att göra detta? 2 Om inte, vad kan jag göra?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller för parternas egendom vid en skilsmässa regleras i äktenskapsbalken. Enligt 9 kap. 2 § ska den egendom som tillhör parterna vid ansökan om skilsmässa ligga till grund för bodelningen. Detta brukar kallas för den kritiska tidpunkten. Med andra ord är det de tillgångar ni har när någon av er ansökt om skilsmässa som ska ingå i bodelningen.

Enligt 3 § samma kapitel har makarna efter den kritiska tidpunkten en redovisningsplikt för all egendom de förfogar över. Det innebär att alla förändringar i tillgångsmassan ska dokumenteras, till exempel genom kvitton eller bankutdrag.

Skulle din exfru t.ex. sälja tillgångar, ska deras värde ändå ingå i bodelningen.

Vidare gäller att saker ni äger tillsammans, t.ex. gemensamt bohag, enligt allmänna civilrättsliga regler, endast kan förfogas över om båda samtycker. När bodelningen sedan är genomförd, kommer ni inte längre ha gemensamma tillgångar, och det står er då fritt att förfoga över dessa som ni vill.

Om din exfru tagit saker ur ert bohag som tillhör dig, kan du begära handräckning av kronofogden.

Lawline RådgivareRådgivare