kan en make bli ansvarig för den andres skulder?

2017-07-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Två frågor:1. Om min man är dålig på att sköta sin ekonomi och har skulder eller inte betala räkningar som är i hans namn blir jag som maka automatisk ansvarig för detta?2. Måste man alltid skriva på ett avtal om bodelning om man skiljer sig även om man är överens om hur vi ska dela på saker och ting?
SVAR

Hej och varmt välkommen till Lawline.

Fråga 1

Huvudregeln i äktenskapsrätten är att varje make svarar för sina skulder. Detta stadgas redan i äktenskapbalkens 1 kap 3 §. Du kan som maka alltså aldrig bli ansvarig för din makes skulder mot din vilja. Det finns dock två scenarier som är värt att gå igenom var för sig. Antingen ifall din makes skulder leder till att din make bli utmätt eller ifall du och din make skiljer er och ni måste genomföra en bodelning.

Vid en eventuell utmätning så får kronofogdmyndigheten endast utmäta egendom som tillhör din man. Detta framgår av utsökningsbalkens 4 kap 17 §. Eftersom ni är gifta så aktualiseras samma kapitel 19 § som stadgar en presumtion för att egendom som är i er gemensamma besittning antas tillhöra din man och kan bli föremål för utmätning om inte du kan styrka att du är samägare till egendomen. Detta innebär alltså att du som maka aldrig kan bli ansvarig för din mans skulder men att er gemensamma egendom kan bli föremål för utmätning för hans skulder.

I annat fall då din makes skulder kan påverka dig är vid en eventuell bodelning. En bodelning går förenklat till så att man tar varje makes giftorättsgods (alltså allt som inte är enskild egendom) minus varje makes skulder och sedan lägger man ihop resten och delar på två. Ifall din make då har stora skulder som inte är hänförliga till enskild egendom kommer hans giftorättsgods som skall adderas med din och delas på två minskas med skulderna och du kommer då att få tillföra mer i bodelningen än honom.

Fråga 2

Din andra fråga kan besvaras genom äktenskapsbalkens 9 kap 1 §.

1 § När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behövs dock inte, om makarna har endast enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

Är makarna ense, får de efter skriftlig anmälan till Skatteverket fördela sin egendom genom bodelning under äktenskapet utan att något mål om äktenskapsskillnad pågår. Anmälan ska registreras av Skatteverket. Lag (2011:891).

Detta innebär alltså att ni är skyldiga att skriftligt anmäla er bodelning till Skatteverket. Ni behöver inte utföra någon bodelning ifall ni endast har enskild egendom och ingen av er begär att överta bostad eller bohag från den andre.

Jag hoppas att jag har besvarat din fråga och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att mejla oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra jurister.

Mvh,

Oskar Paladini Söderberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1070)
2021-07-26 Hur fördelas makarnas egendomar vid skilsmässa?
2021-07-26 Kan min man jämka en kontantinsats på vår lägenhet vid en bodelning?
2021-07-21 Vid vilken tidpunkt avgörs egendomsförhållandena?
2021-07-20 Vad händer med den ena makens skulder vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (94233)