Kan en ideell förening vara en juridisk person även fast medlemmarna eller föreningen hävdar något annat?

2017-08-19 i Föreningar
FRÅGA
Kan "ideell förening" mot sin (medlemmarnas) vilja anses som juridisk person eller kan man hävda att det endast rör sig om samägande eller enkelt bolag? Avtal finns med ändamål och namn men ingen beslutsordning. En eller två personer utses som ordförande och kassör årligen. Bankkonto finns i "föreningens " namn".
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du om din organisation är en juridisk person.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Ja, en ideell förening kan vara en juridisk person trots att medlemmarna eller föreningen hävdar något annat.

Min slutsats är att det sannolikt rör sig om en ideell förening i ditt fall. Jag antar då dock att ert avtalet är utformat som ett föreningsavtal. Jag kan tyvärr inte ge dig ett bestämdare svar än så.

När är en ideell förening en juridisk person?

En ideell förening kan vara en juridisk person trots att medlemmarna eller föreningen hävdar något annat. Det viktiga är om föreningen uppfyller kriterierna för att vara en juridisk person.

En ideell förening är en juridisk person om följande kriterier är uppfyllda:

1. Det ska röra sig om flera personer som har gått samman,

2. För ett gemensamt ändamål.

3. Avtalet om samverkan måste innehålla föreningens namn, ändamål och hur föreningen fattar beslut.

4. Man brukar också kräva att föreningen har någon slags företrädare.

Det ska också vara en förening och inte ett bolag. Det beror av hur avtalet är utformat.

Ditt fall

Som jag förstår det är det knepiga i ditt fall om det finns någon beslutsordning eller inte.

Sannolikt måste dock beslutsordningen inte vara nedskriven. Så länge som man ändå kan peka ut en bestämd beslutsordning bör det duga. Som du förstår av min reservation är rättsläget inte helt självklart.

I ditt fall är det dock sannolikt en ideell förening, om man antar att avtalet är utformat som ett föreningsavtal. Som jag förstår dig finns det ju en bestämd beslutsordning.

Jag kan tyvärr inte ge dig ett bestämdare svar än så.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med bildande av ideella föreningar är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?