Kan en ideell förening utesluta medlemmar?

2018-10-31 i Föreningar
FRÅGA
Om medlemmar i en ideell förening slutat delta i föreningens verksamhet, samt startat fientlig och konkurrerande verksamhet - kan styrelsen stryka dem som medlemmar?
SVAR

Verksamheten i en ideell förening regleras inte i lag. Istället styrs föreningen av dess stadgar och god föreningssed. Om en medlem skadar föreningen är det styrelsens sak att förvalta föreningen och se till dess bästa. Detta gäller enligt god föreningssed. Hur en uteslutning går till kan skilja sig åt mellan olika föreningar då det är föreningens stadgar som reglerar det. Om det inte tas upp i stadgarna gäller föreningens interna praxis. Det är viktigt att uteslutningen blir formellt riktig.

Uteslutningen kan komma att bli föremål för domstolsprövning om det kan tänkas att medlemskapet har ekonomisk betydelse för medlemmarna som utesluts, om det kan tänkas att diskriminering föreligger, eller om den ideella föreningen är bärare av offentliga handlingar. Likaså kan uteslutningen underkännas om den är formellt oriktig.

Så för att besvara er fråga får ni vända er till föreningens stadgar.

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Emma Frost
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (353)
2019-06-25 Får styrelsen kalla till en extra stämma för att hålla en omröstning i en redan berörd fråga?
2019-06-25 Stämmoprotokoll i en bostadsrättsförening
2019-06-21 Får bostadsförening ta ut straffavgift för medlemmar som inte städar på städdagar?
2019-06-20 Vad gäller för att få beslut från styrelsen i bostadsrättsförening?

Alla besvarade frågor (70300)