Kan en ideell förening skjuta på sin årsstämma?

2020-09-13 i Föreningar
FRÅGA
Vi är en ideell förening som enligt våra stadgar ska hålla årsstämma i april varje år. På grund av rådande läge med en pandemi som fortfarande inte är över så ställer jag följande fråga:Måste vi hålla årsstämman innan 2020 är slut?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ideella föreningar regleras i princip inte i svensk lag. Istället är det föreningens stadgar som reglerar hur föreningen ska skötas och vad som kan hända om något missköts. Täcks inte en viss fundering av stadgarna får man istället tittat på föreningens praxis, det vill säga hur föreningen tidigare löst liknande problem. Vägledning kan även hämtas från god föreningssed och i vissa fall domstolspraxis.

Svaret på din fråga är att det beror på. Vad framgår av era stadgar? Har ni möjlighet att skjuta på årsmötet en längre tid? En möjlighet om era stadgar tillåter det vore att ni genomför er årsstämma digitalt istället. Om styrelsen fattar beslut att skjuta på årsstämman i strid mot föreningens stadgar ska det dokumenteras grundligt hur och varför det beslutet fattats. Viktigt att iaktta är att om den ideella föreningen är bokföringsskyldig (gäller större ideella föreningar, 2 kap. 2-4 § bokföringslagen) måste årsbokslutet vara färdigställt senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. (6 kap. 7 § bokföringslagen)

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (497)
2021-04-22 Kan vi som bostadsrättsförening säga upp ett servitut som belastar vår fastighet?
2021-04-18 Får stämmoprotokoll läggas upp på föreningens hemsida?
2021-04-14 Vem kan fatta beslut om installation av en hiss i en bostadsrättsförening?
2021-03-31 Motionsrätt ideell förening

Alla besvarade frågor (91430)