Kan en ideell förening och ett företag samarbeta?

2019-01-27 i Föreningar
FRÅGA
Hej! Kan en ideell förening (inom exempelvis kultur och musik) samarbeta med ett företag (i detta fall en musikstudio). T.ex genom att nyttja företagets lokaler för att anordna studiecirklar och dylikt? Hur bör gränsdragning vara där personer i företaget även är verksamma och/eller sitter i styrelsen för föreningen? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga om en ideell förening och ett företag kan samarbeta på det sätt som du beskriver i frågan kan bero på många olika saker. Eftersom jag inte känner till fler omständigheter än dem som du skrivit i din fråga kommer mitt svar att bli ganska generellt utformat. En sammanfattning av mitt svar hittar du längst ner i texten.

Kan en ideell förening och ett företag samarbeta?

Som utgångspunkt finns det inte något som hindrar ett sådant samarbete som du beskriver i din fråga.

Vad gäller ideella föreningar finns det inte någon särskild lag som anger vad en sådan förening (inte) kan eller (inte) får göra. Däremot finns det särskilda bestämmelser i lag som reglerar hur olika företag fungerar och vad som kan krävas för att de ska få göra något. T.ex. gäller bestämmelserna i aktiebolagslagen för alla aktiebolag. För både ideella föreningar och företag gäller dock att det är bestämmelserna i föreningens och företagets "stadgar" som sätter gränserna för vilken slags verksamhet som får/ska/kan bedrivas.

Om det samarbetsprojekt som du beskrivit i din fråga inte skulle vara förenligt med föreningens eller företagets "stadgar" kan samarbetet ändå genomföras förutsatt att styrelsen och medlemmarna i föreningen och styrelsen och delägarna i företaget är överens om att genomföra samarbetet. Så länge medlemmarna och styrelsen i föreningen och styrelsen och delägarna i företaget är överens om hur samarbetet ska gå till och på vilka villkor samarbetet ska ske bör det alltså som utgångspunkt inte vara något problem att ni har ett sådant upplägg. Detta gäller alltså oavsett om samarbetet strider mot stadgarna eller inte.

Spelar det någon roll om någon är verksam både i föreningen och i företaget?

Jag är inte riktigt säker på vad du menar med "gränsdragning". Som utgångspunkt spelar det inte någon roll om en person sitter i styrelsen i föreningen och samtidigt är verksam i företaget på något sätt. Det som är viktigast är fortfarande att styrelsen i föreningen och styrelsen och delägarna i företaget är överens. Ett problem som skulle kunna aktualiseras är att en person som är med i styrelsen i både föreningen och i företaget blir jävig (partisk) och därför inte bör få vara med och bestämma och förhandla om avtal mellan föreningen och företaget. Men, återigen, om alla är överens om hur ni ska göra med samarbetet spelar inte detta någon roll.

Sammanfattning av svaret på din fråga

Svaret på din fråga är alltså att det som utgångspunkt inte finns något som hindrar samarbetet mellan föreningen och företaget. Så länge styrelsen i föreningen och styrelsen och eventuella delägare i företaget är överens om hur allt ska gå till kan ni i princip göra som ni vill. Om samarbetet inte skulle vara förenligt med stadgarna måste dock samtycke från föreningens medlemmar inhämtas.

Jag hoppas att du blir nöjd med mitt svar. Lycka till vidare!

Vänligen

Joakim Raivio
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (347)
2019-05-08 Hur klandrar man beslut i en samfällighetsförening
2019-05-06 Klander av stämmobeslut
2019-04-28 Får man vara både styrelseordförande och revisor i en bostadsrättsförening?
2019-04-27 Måste ett biträde närvara fysiskt vid en föreningsstämma?

Alla besvarade frågor (69309)