Kan en ideell förening meddela ansvarsfrihet och måste det finnas en revisor?

2019-06-27 i Föreningar
FRÅGA
Hej kan en ideell förening vara utan revisor och ha ansvarsfrihet?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ansvarsfrihet

Vad gäller ansvarsfrihet handlar det om godkännande av de ansvarigas handlandande inom verksamheten. Företagsstämman i en ideell förening beslutar om en styrelse ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Däremot finns det inte regleras i lag angående ideella föreningar, utan det regleras främst genom praxis, rättsprinciper och doktrin. I vissa fall är det möjligt att tillämpa lagen om ekonomiska föreningar. Det går att meddela ansvarsfrihet för styrelseledamöterna i en ideell förening. Däremot är det viktigt att komma ihåg att ansvarsfrihet beviljas individuellt för varje enskild styrelseledamot.

Revisor i ideell förening

I en ideell förening är det inte krav på att ha en revisor. Däremot krävs det i vissa typer av aktiebolag att en revisor finns.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Hälsningar

Daniela Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll