Kan en förvaltare bestämma att huvudmannen ska läggas in på sjukhus?

2021-10-02 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Kan jag som förvaltare bestämma att en person ska läggas in på sjukhus
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av föräldrabalken (FB).

Förvaltarskapet

Inom ramen för förvaltaruppdraget har förvaltaren ensam rådighet över den enskildes, dvs. huvudmannens, egendom och förvaltaren företräder även den enskilde i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget (FB 11 kap. 9 §).

Detta innebär att förvaltaren får fatta beslut helt själv utan huvudmannens samtycke om det är inom uppdraget. I din fråga framgår det inte hur omfattande förvaltarens uppdrag är. Ifall förvaltarskapet exempelvis inte omfattar personlig omvårdnad eller att förvaltarskapet endast omfattar viss specifik egendom, så har inte förvaltaren någon möjlighet alls att besluta om huvudmannens vård.

Om förvaltarskapet inte är begränsat utan att förvaltaren ska bevaka huvudmannens rätt, förvalta dennes egendom och sörja för huvudmannen som person, så har förvaltaren ensam rådighet och samtycke krävs från förvaltaren som utgångspunkt.

Frågor som rör boende och erbjuden vård

Däremot finns det även ett uttalande i förarbetena om att huvudmannen i allmänhet bör själv få bestämma i frågor som rör huvudmannens boende och även innehållet i erbjuden vård (se proposition 1987/88:124 s. 172).

En förvaltare bör således i normala fall inte företräda huvudmannen när det gäller frågor om samtycke till t.ex. vissa ingrepp eller operationer. Detta hindrar naturligtvis inte att man från bl.a. vårdinrättningars sida inhämtar förvaltarens synpunkter. Huvudmannen behåller alltså sin rätt att besluta om vilken vård som denne ska ges.

Sammanfattning

Förvaltaren har ensam rådighet inom det förordnade uppdraget och huvudmannen har inte kvar sin rättshandlingsförmåga för det som faller inom uppdraget. När det gäller frågor som är av personlig karaktär, dvs. främst frågor om boende och erbjuden vård, så får huvudmannen själv bestämma i dessa frågor. Som förvaltare kan du alltså inte bestämma att din huvudman ska läggas in på sjukhus. Du kan tala med din huvudman och höra av dig till sjukvården för att be om råd ifall du anser att huvudmannen är i behov av vård.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3662)
2021-10-22 Få aska från utlandet för att sprida ut i Sverige
2021-10-21 Hur kan hjälpa mor med betalningar på banken
2021-10-19 Ska en förvaltare ha kontakt med anhöriga?
2021-10-19 Måste man försörja sin make efter en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (96515)