Kan en förvaltare ansöka om skilsmässa vid en eventuell intressekonflikt?

FRÅGA
En väninna till mig har ett problem:Hon är gift och hennes man har fått stor demens och bor nu på demensboende. Som förvaltare tillsattes manens äldste son (ej gemensamt), efter kort tid ändrades förvaltarens attityd mot min väninna till det negativa. Nu kräver förvaltaren att min väninna ska gå med på skilsmässa från sin man. Min väninna godtar inte förvaltarens krav och misstänker att förvaltaren (manens son) handlar i eget intresse. Vad gäller?
SVAR

Hej, och stort tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga! Jag inser att den är både svår och känslig.

För att få svar på frågan så får vi bland annat gå in i Föräldrabalken (FB) och kika.

En förvaltare ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig

Sonen ska först och främst i sin roll som förvaltare vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person (FB 11 kap 12 §). Detta innebär bland annat att sonen i regel inte ska ha några motstridiga intressen gentemot sin pappa. Anledningen till detta är att man vill minska risken för att förvaltaren sätter sina egna intressen i första hand (Prop. 1987/88:124 s. 173).

Uppdraget ska sträcka sig så långt som behoven kräver

En förvaltarens uppdrag ska i övrigt sträcka sig så långt som mannens behov kräver (FB 11 kap 7 §). Detta resulterar i att förvaltare kan ha olika stor omfattning på sina uppdrag.

Jag har dock givetvis inte tillräckligt med uppgifter för att veta exakt hur långt uppdraget sträcker sig i din fråga, och kan därför inte svara exakt på vad sonen får göra i egenskap av att vara sin pappas förvaltare. Dock pekar förarbeten och rättsfall till att förvaltare bör kunna ansöka om skilsmässa för den som de företrädare, under vissa omständigheter. En individuell bedömning kommer därför att behöva göras, för att avgöra om den äldste sonen är behörig att ansöka om skilsmässa åt sin pappa (SOU 2004:12 s 451).

En förvaltare bör kunna ansöka om skilsmässa, men inte om det är för att tillvarata sina egna intressen

Det finns ett rättsfall, där en liknande fråga togs upp. Fallet handlade om en man som hade en sådan allvarlig demens, att han ansågs sakna behörighet att själva ansöka om skilsmässa, Domstolen kom därför fram till att mannen borde tilldelas exempelvis en förvaltare, som skulle kunna föra talan åt honom (RH 2008:33).

Med detta sagt så är det dock viktigt att sonen ansöker om skilsmässa för att försöka tillvarata mannens intressen. Det är med andra ord inte lämpligt om sonen ansöker om skilsmässa för att ta vara på sina egna intressen, i enlighet med lämplighetskravet som jag nämnde ovan

En förvaltare kan entledigas vid intressekonflikt

En förvaltare som missköter sitt uppdrag kan entledigas, vilket skulle resultera i att mannens äldste son skulle bli avsatt från sin tjänst som förvaltare till sin pappa. Detta kan absolut vara aktuellt, om det är så att det är på tal om en intressekonflikt. För att väcka frågan kan din väninna ta kontakt med kommunens överförmyndare eller överförmyndarnämnd, som kommer att ta ställning till huruvida det föreligger en intressekonflikt eller ej (FB 11 kap 20 §). Överförmyndarens beslut kan sedan överklagas till Tingsrätten.

Sammanfattning

En förvaltare kan i vissa situationer ansöka om skilsmässa åt den som denne representerar, enligt förarbeten och rättsfall. Sonen ska dock i sin roll som förvaltare sätta pappans intressen i första hand, och det är därför inte lämpligt om han söker om skilsmässan för att tillvarata sina egna intressen. En förvaltare som missköter sitt uppdrag kan entledigas genom att kontakta kommunens överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

Mina råd

Jag skulle rekommendera din väninna att ta kontakt med kommunens överförmyndare, eller överförmyndarnämnd för att kunna lyfta frågan. Jag skulle även kunna råda er till att ta kontakt med våra duktiga jurister, om mer ingående juridisk hjälp i frågan önskas.

Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa er en bit på vägen med frågan, och önskar ett stort lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (348)
2019-05-08 Hur lång tid måste man vara kvar som god man när man avsagt sig ett uppdrag?
2019-04-28 Förvaltare - Vilken bestämmelse reglerar anhörigas rätt att ta del av handlingar?
2019-04-26 Varför ska man skriva en framtidsfullmakt?
2019-04-25 Behövs inbördes avtal om någon av makarna skulle bli dement för att undvika utomstående god man?

Alla besvarade frågor (69294)