Kan en förening vara både ideell och ekonomisk?

Kan en ekonomisk förening samtidigt vara en ideell förening. T.ex kan en Fri teatergrupp som redan är en ekonomisk förening också bilda en ideell förening för att på så sätt få tillgång till projektbidrag som endast kan sökas av ideella föreningar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret på din fråga är nej. En förening klassificeras antingen som en ideell förening eller som en ekonomisk förening. Den kan inte samtidigt tillhöra båda kategorierna.

Ekonomiska föreningar måste främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Ekonomiska föreningar regleras i lagen om ekonomiska föreningar. Lagen ställer upp flera grundläggande krav som en ekonomisk förening måste uppfylla. Den måste för det första bedriva ekonomisk verksamhet. För det andra måste verksamheten vara till hjälp för medlemmarnas egna ekonomiska intressen. Medlemmarna måste för det tredje på något sätt delta i föreningens verksamhet, tex genom att arbeta där eller använda de tjänster som föreningen erbjuder (1 kap 4 §). Det räcker alltså inte med att bara investera pengar. En ekonomisk förening måste registreras hos Bolagsverket (2 kap 2 § 1 stycket).

Det finns ingen lag om ideella föreningar

Om en förening inte uppfyller kraven på en ekonomisk förening är det istället en ideell förening. Dessa är inte lika strikt reglerade, eftersom det inte finns någon lagstiftning på området. En ideell förening behöver inte registreras.

Även ideella föreningar kan bedriva näringsverksamhet

Även en ideell förening kan bedriva ekonomisk verksamhet. Så länge inte de övriga kraven för ekonomisk förening är uppfyllda räknas den dock fortfarande som en ideell förening. Denna får registreras hos Bolagsverket, men det finns inget tvång (handelsregisterslagen, 2 § 1 st 3 p).

En förening kan alltså inte vara båda delarna. Antingen uppfyller den samtliga krav på en ekonomisk förening, eller så gör den inte det.

Hoppas då fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hilda HanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”