Kan en förälder ensam besluta om var barnet ska bo när föräldrarna har gemensam vårdnad?

2020-09-20 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Kan min fd man hindra mig å vår dotter 15 år att flytta 20 mil från den stad vi nu bor i. Han bor med ny familj i den staden. Skilda sen 8 år. Han har ingen kontakt med vår dotterVi har gemensam vårdnadTack.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Reglerna om föräldrars skyldighet gentemot sina barn finner vi i Föräldrabalken (1949:381), hädanefter kallad FB. Här framkommer det att som utgångspunkt står barnet under vårdnad av båda sina föräldrar. (6 kap. 2 § FB) Innebörden av att inneha vårdnaden är att föräldrarna ska besluta i frågor som rör barnet. Dock ska barnet få mer att säga till om i takt med dess stigande ålder. Det finns inget i lagen som hindrar dig från att flytta. Däremot så har du och den andre föräldern gemensam vårdnad vilket innebär att ni båda behöver komma överens i frågor som rör barnet. (6 kap. 11 §) Vidare ska barnets rätt till umgänge med den förälder den inte bor tillsammans med beaktas. Föräldern som barnet bor tillsammans med ska även hjälpa till ekonomiskt för de kostnader som kan uppstå för att tillgodose barnets behov av umgänge med den andre föräldern. Hänsyn tas här till bland annat föräldrarnas ekonomiska förmåga. (6 kap. 15 § samt 6 kap. 15b § FB)

Vad kan du göra?

Eftersom ni har gemensam vårdnad kan du ensam inte besluta om var barnet ska bo utan behöver komma överens med din före detta man. Socialnämnden i kommunen kan bistå med hjälp för att upprätta ett avtal mellan er föräldrar avseende boende, vårdnad och umgänge. (6 kap. 17a § FB) En förälder kan även ansöka hos domstolen om att få ett beslut om var barnet ska bo. (6 kap. 14a § FB) Den avgörande faktorn för domstolen när denna beslutar om frågor som rör barnet kommer vara vad som är barnets bästa. Särskilda bedömningsgrunder för vad som är barnets bästa är bland annat barnets behov av en nära kontakt med båda föräldrarna. (6 kap. 2a § FB)

Sammanfattningsvis har båda föräldrarna bestämmanderätt i frågor som rör barnet när föräldrarna utövar gemensam vårdnad, vilket gör att du inte ensam kan besluta om var din dotter ska bo.

Jag hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3604)
2021-04-14 Om man säljer enskild egendom blir pengarna man får enskild egendom?
2021-04-12 Vilket lands lag gäller när vi gift oss utomlands?
2021-04-11 Kan jag hindras från att träffa min sambos barn?
2021-04-08 Kan man flytta inom samma kommun vid gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (91191)