Kan en förälder ensam besluta om boende för sitt barn?

2020-10-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
VårdnadstvistHej!Min dotter har boende och pappan har umgänge.Nu vill min dotter flytta till en annan ort och barnen skall då byta skola. Pappan har samma avstånd till barnen även efter flytt. Kan han neka min dotter att flytta?Pappan har också tänkt att flytta, men det är lite längre bort. Kan min dotter då vägra honom att flytta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Reglerna och föräldrars skyldigheter finner vi i Föräldrabalken (1949:381), hädanefter förkortat FB. Utgångspunkten är att båda föräldrarna har vårdnaden om barnet. Detta kan dock ändras genom exempelvis en dom. Den som har vårdnaden om ett barn ansvarar för att barnets behov blir tillgodosedda. (6 kap. 2 § och 6 kap. 3 § FB) Vårdnadshavaren ska även bestämma i frågor som rör barnet, men ta mer och mer hänsyn till barnets vilja i takt med att barnet blir äldre. Har barnet mer än en vårdnadshavare ska vårdnadshavarna tillsammans besluta i frågor som rör barnet. (6 kap. 11 § och 6 kap. 13 § FB) Vidare har barnet även rätt till umgänge med den förälder barnet inte bor tillsammans med. Boendeföräldern ska efter vad som är skäligt med utgångspunkt i föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga ta del av de kostnader som uppstår i samband med barnets rätt till umgänge. (6 kap. 15 § och 6 kap. 15b § FB)

Sammanfattning

Det framkommer inte ur din fråga huruvida föräldrarna har gemensam vårdnad eller ej om barnet. Om det är gemensam vårdnad så beslutar de tillsammans var barnet ska bo. Skulle det vara så att bara den ena föräldern har vårdnad om barnet, alltså ensam vårdnad, är det denne förälder som beslutar i frågor som rör barnet. Det finns inget i lag som hindrar en myndig person från att flytta, men vårdnadshavarna måste vid gemensam vårdnad vara överens om barnets boende och andra frågor som rör barnet. Dessutom ska barnets rätt till umgänge med den förälder den inte bor med beaktas. Föräldrar kan få hjälp av socialnämnden för att träffa avtal om boende, vårdnad och umgänge. (6 kap. 17a § FB)

Hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3614)
2021-05-07 Fullmakt eller testamente - vad är bäst?
2021-05-05 Vad kan man göra om man inte kommer överens om vem som ska få behålla katten vid separation?
2021-04-30 Vad krävs för att en framtidsfullmakt ska vara giltig?
2021-04-30 Enskild egendom- historia

Alla besvarade frågor (92055)