Kan en extra föreningsstämma välja ny styrelse och neka ansvarsfrihet till den föregående

2021-05-20 i Föreningar
FRÅGA
Kan en extra föreningsstämma begära en ny styrelse och samtidigt neka ansvarsfrihet till den gamla styrelsen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om en extra föreningsstämma kan välja en ny styrelse och neka ansvarsfrihet för den gamla styrelsen.

Extra stämma ska hållas om skäl finns

Enligt 6 kap. 12 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar föreskrivs huvudregeln om att en extra stämma ska hållas om styrelsen anser att skäl finns för en sådan.

Innehållet på den extra stämman

För att man ska få kalla till en extra föreningsstämma förutsätts att det finns ett specifikt ärende som behöver behandlas. Ett sådant ärende kan exempelvis vara att avsätta en ledamot, eller som du skriver att välja en helt ny styrelse. Ett annat ärende kan vara som du även skriver; att välja att inte bevilja den föregående styrelsen ansvarsfrihet. Normalt sett tas dock fråga om ansvarsfrihet endast upp på ordinarie stämma, men det finns även möjlighet att göra det på den extra föreningsstämman, om syrelsen anser att det finns skäl för att hålla en extra föreningsstämma. Detta framgår av 6 kap. 12 § lagen om ekonomiska föreningar. Anledningen till att man vill välja en ny styrelse och inte ge den föregående ansvarsfrihet kan exempelvis vara på grund av att den föregående styrelsen inte skött sitt arbete, eller av någon annan anledning.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan en extra föreningsstämma såväl välja en ny styrelse som neka ansvarsfrihet på den föregående, så länge dessa ärenden är skäl för att en extra föreningsstämma ska hållas.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emil Wellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (543)
2021-11-29 Fråga om tolkning av fråga på medlemsmöte
2021-11-28 Styrelsens lydnadsplikt i samfällighetsföreningar
2021-11-22 Finns ett personligt betalningsansvar för ideella föreningar?
2021-11-12 Mötesordförande på årsmötet och stadgarna i ideell förening

Alla besvarade frågor (97574)