Kan en enskilds skuld övergå på dennes make?

2015-11-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
härMin make har utan mitt vetande tagit en del blanco lån , om han inte kan betala eller han går bort ,, Kan jag då bli betalnings ansvarig ? Han har tagit lånen i sitt eget namn ! Dvs jag har inte skrivit på någonting men vi är gifta .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras i äktenskapsbalken som du hittar här och utsökningsbalken här.

Enligt äktenskapsbalken 1 kap. 3 § (här) råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder. Denna regel innebär i princip att den skuld som din make har inte kommer att gå över på dig. Du blir alltså inte betalningsansvarig för hans skulder; förutsättningen är att du verkligen inte på något sätt bidragit till själva lånet, t.ex. genom namnunderskrift på lånet etc.

Kruxet i din situation är om din make inte kan betala av sina skulder och den egendom han äger utgör giftorättsgods, i den mån hans egendom inte utgör enskild egendom, se äktenskapsbalken 7 kap. 1 § här. Innebörden av giftorättsgods är att giftorättsgods (sådan egendom) kan komma att ingå i bodelningen vid äktenskapsskillnad, se äktenskapsbalken 10 kap. 1 § här och äktenskapsbalken 9 kap. 1 §här.

Bodelningen sker då, med utgångspunkt i makarnas egendomsförhållanden då talan om äktenskapsskillnad väcktes eller, om den ena maken är död utan att talan om äktenskapsskillnad pågick, den dag då dödsfallet inträffade, se äktenskapsbalken 9 kap. 2 § här.

Denna regel innebär att man tar hänsyn till skulder som en make har vid bodelningen, och en huvudprincip vid bodelningen är att fördelningen av egendom inte sker förrän makes skulder blivit avdragna på andelen egendom som en make har, se äktenskapsbalken 11 kap. 2 § här. Detta innebär att du får del av din makes andel först efter det att hans skulder blivit avbetalda. Om den slutliga summan blir noll är detta vad som tillfaller dig av hans andelar. Detta innebär som följd att du kan påverkas av din makes skulder.

Utöver det som sagts om bodelningen innebär detta att din makes egendom (även giftorättsgods) kan komma att utmätas för hans obetalda skulder. Om du vill hindra att hans egendom ska utmätas är det viktigt för dig att du kan visa att den egendom som kan komma att utmätas inte är din makes egendom utan äganderätten till dessa egendom tillfaller dig, se utsökningsbalken 4 kap. 24 § här. Då kan inte egendomen utmätas på grund av din makes skulder.

Men, för att återkoppla till din fråga så kan du inte bli ansvarig för din makes skulder. Det som dock förklarats här ovan kan ändock påverka dig om din make inte kan betala av sina skulder.

Hoppas det ovan sagda har svarat på din fråga! Vid oklarheter eller följdfrågor är du välkommen att höra av dig igen !

Hasan Erdogan
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3525)
2020-10-19 Får en underårig själv förvalta över pengar den fått i gåva?
2020-10-18 Krävs vårdnadshavares godkännande för tatuering?
2020-10-18 Barnen bor heltid hos pappan
2020-10-16 Val av skolgång vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (85229)