FrågaFAMILJERÄTTBodelning05/02/2020

Kan en efterlevande sambo begära bodelning?

Hej,

En sambo kan ju kräva bodelning om denne vill.

Men jag undrar om en efterlevande sambo har rätten att kräva en bodelning, eller är det endast dödsboet som kan göra det?

Tack!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad händer vid sambos död?

Eftersom frågan rör ett samboförhållande är det Sambolagen som är tillämplig. När ett samboförhållande upphör har man rätt att begära bodelning. Att en sambo dör innebär automatiskt att samboförhållandet upphör. Efterlevande sambo ska begära bodelning senast när bouppteckningen förrättas (8 § sambolagen).


Hur kommer bodelningen gå till?

Som sambo gäller även vissa regler som finns i Äktenskapsbalken (20 § sambolagen). Som efterlevande sambo sker bodelningen mellan dig och den avlidne sambons arvingar och universella testamentstagare, dvs de andra dödsbodelägarna (9 kapitlet 5 § äktenskapsbalken). Du kommer därför bitvis behöva samarbeta med dödsboet under bodelningen.


Sammanfattande svar på frågan

Svaret på din fråga är att du som efterlevande sambo har rätt att kräva en bodelning, det är inte dödsboets uppgift. Du behöver begära att bodelning ska ske senast när bouppteckningen förrättas och det kommer ske gemensamt med din sambos arvingar.

Jag hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Liv StålhammarRådgivare
Hittade du inte det du sökte?