FrågaFAMILJERÄTTBodelning12/12/2017

Kan en efterlevande make/maka göra vad som helst med arvet?

Min far och hans fru har ett gemensamt barn, min far har mej och min syster sedan tidigare, de har skrivit ett testamente där hans fru ska sitta i orubbat bo om min far går bort först. Alltså får jag och min syster vänta tills båda är borta och då ska vi tre, jag, min syster och vår halvbror dela allt på oss tre i lika stora delar. Min fråga är nu, kan min fars fru sälja/ge bort/skriva över/göra vad hon vill med arvet innan hon i sin tur går bort? Eller räknas allt ihop då min far går bort och hon är "låst" vid detta?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Det är Ärvdabalken som reglerar hur arv ska fördelas mellan arvingarna. I 1 kap 1 § ärvdabalken står det att alla barn till den som har avlidit har rätt att ärva efter den som gått bort. Enligt 3 kap 1 § ärvdabalken tillfaller arvet, om personen var gift, i första hand den efterlevande maken till den avlidne. Om den avlidne har ett barn som inte är den efterlevande makens, dvs ett särkullbarn, får den efterlevande maken endast den del av arvet som tillhör särkullbarnet om särkullbarnet avstår sin rätt till arvet till förmån för den efterlevande maken enligt 3 kap 9 § ärvdabalken. Arvet får makan med fri förfoganderätt vilket innebär att hon fritt kan disponera över egendomen, såsom att sälja, nyttja, förbruka eller skänka bort den. Dock har hon inte möjlighet att testamentera bort er del av er fars arv, 3 kap 2 § 1 st sista meningen ärvdabalken.

Detta innebär att er fars fru får göra allt hon vill med arvet förutom att testamentera bort det. Men enligt 3 kap 3 § ärvdabalken får inte den efterlevande maken på ett otillbörligt sätt minska den del av arvet som tillhör särkullbarnen. Om den efterlevande maken gör detta har ni som särkullbarn rätt att få ersättning ur hennes arv när hon går bort.

Vänligen,

Simon RydbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000