Kan en efterlevande make testamentera bort egendom som ägts av den först avlidna?

2020-05-18 i Testamente
FRÅGA
Om en bostad står 100% på maken och han avlider (det finns ett testamente där det står att makan har förfogande till allt och därefter skall barnen ärva lika delar) Kan makan då testamentera bort huset till det ena barnet 2 månader innan hon bort. (Det har kommit fram ett tillägg som hållits hemligt och nu dyker upp vid bouppteckningen)Är det inte pappans testamente som gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga enligt följande. En far har avlidit och att han skrivit ett testamente där det står att makan ärver hans egendom med fri förfoganderätt och att barnen ärver makan när hon avlider. Makan har efter maken avlidit gjort ett tillägg i testamentet som innebär att hon testamenterar bort huset till ett av barnen.

Testamentera över egendom som innehas med fri förfoganderätt

Det är ärvdabalken (1958:637) som reglerar kraven på testamenten. En efterlevande make får inte genom testamente förordna över den egendom han efter makens död innehar med fri förfoganderätt (3 kap 2 §). I ert fall innebär detta att makan inte har rätt att förordna om den egendom som omfattas av den redan avlidnas testamente.

Inskränkningar i testationsrätten

Det finns dock några begränsningar i den först avlidnas rätt att testamentera. Även om den först avlidna maken skulle äga ett hus med 100% kan han i testamentet bara förfoga över halva värdet av makarnas giftorättsgods. Begränsningarna är en följd av att bodelning görs innan ett arvskifte. Det kan alltså vara så att den först avlidna maken bara kunnat förordna om halva huset i testamente. I ett sådant fall föreligger inte hinder mot att den senare avlidna förordnat om en del egendomen i eget testamente eftersom hon innehaft den med full äganderätt.

Om makarna skrivit ett gemensamt testamente kan makan ändra i detta genom ett tillägg som uppfyller formkraven för ett nytt testamente (10 kap 6 § ÄB). Tillägget omfattar bara den efterlevandes vilja och den del som den efterlevande äger rätt att förfoga över i testamente.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis innebär det ovanstående att makan inte får förordna över den egendom som hon innehar med fri förfoganderätt. Det kan dock vara så att den först avlidne, på grund av giftorätten, inte ägt förfoga över hela huset i testamentet. En sådan ordning medför att makan kan förordna om del av huset i testamente. Jag skulle därför råda dig till att se över makarnas ägandeförhållanden.

Jag hoppas att mitt svar kan ge dig viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Med vänlig hälsning

Linnéa Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2683)
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86819)