Kan en demenssjuk skriva ett testamente?

2020-07-28 i Testamente
FRÅGA
Hej min mamma är gammal och har blivit dement. Det finns inget testamente. Mina två bröder som bor i lägenheten och tar hand om henne kommer inte kunna bo kvar när hon dör om allt ska delas mellan oss fem syskon som är kvar i livet. Kan hon skriva testamente nu när hon är dement om vi alla är överens om att hon ska skriva lägenhet till mina två synskadade bröder?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vad krävs för ett giltigt testamente

Reglerna om vad som utgör ett giltigt testamente hittar vi i ärvdabalken, som jag följande kommer att benämna som ÄB.

För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att vissa formkrav är uppfyllda. Testamentet ska vara skriftligt och bevittnat av två personer (10 kap. 1 § ÄB). Om inte dessa formkrav är uppfyllda är inte testamentet giltigt.

Kan en demenssjuk skriva ett testamente?

Just demens i sig gör inte att man automatisk blir obehörig till att kunna skriva ett testamente. Ett testamente kan alltså egentligen skrivas av en dement. Däremot kan ett testamente dock, även om det uppfyller formkraven, förklaras ogiltigt om det upprättats under påverkan av psykisk störning (13 kap. 2 § ÄB). Demens skulle kunna utgöra en psykisk störning som påverkar testamentets upprättande men det måste göras en bedömning i det enskilda fallet eftersom det finns olika nivåer av demens. Bedömningen ligger i huruvida personen i fråga förstår vad den gör när testamentet skrivs.

Det är svårt att ge ett konkret svar om din mor skulle kunna skriva ett testamente då jag inte vet hur hennes demens ser ut men om ni är osäkra på ifall ert mors testamente verkligen skulle uttrycka hennes egna vilja råder jag er till att ta prata med er mors läkare.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Sara Hrnic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2788)
2021-03-04 Hur kan ett testamente bli ogiltigt?
2021-03-03 Ändra gemensamt testamente
2021-03-02 Ogiltigförklara ett testamente
2021-03-01 Arvinge tillkännager sig efter ett år

Alla besvarade frågor (89903)