Kan en bostadsrättsförening neka min make medlemskap på grund av betalningsanmärkningar?

2017-06-20 i Föreningar
FRÅGA
Hej! Min man är arbetssökande för närvarande men vi funderar på att köpa en lägenhet kontant tillsammans. Tyvärr har han ett par betalningsanmärkningar medan jag har stabil ekonomi. Kan han stå med på kontraktet om vi delar betalningen 50/50. Om inte – kan jag köpa den i mitt namn och överlåta 50 procent av lägenheten till honom i efterhand?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar på något vis behöver kompletteras eller förtydligas så är du välkommen att publicera en kommentar nedan eller mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Jag tolkar frågan som en undran kring om bostadsrättsföreningen, p.g.a. av din makes betalningsanmärkningar, kan neka honom medlemskap i föreningen. Relevanta bestämmelser om detta återfinns i bostadsrättslagen (lagrumshänvisningarna nedan avser denna lag).

Enligt 2 kap. 1 § är det föreningens stadgar, i kombination med lagens regler, som avgör styrelsens eventuella rätt att neka en bostadsrättsköpare medlemskap. I 2 kap. 2 § anges på vilka grunder en styrelse, oavsett vad som står i stadgarna, inte får neka medlemskap. Det är t.ex. inte tillåtet att vägra medlemskap för att förvärvaren är av en viss nationalitet eller har en för låg inkomst. Stadgarnas villkor för medlemskap får heller inte vara allmänt oskäliga. Under förutsättning att stadgarnas villkor är uppfyllda ska medlemskap, om personen i fråga ”skäligen kan godtas”, beviljas (2 kap. 3 §).

Eftersom lagen inte uttryckligen nämner någonting om betalningsanmärkningar måste man fråga sig om det är skäligt av styrelsen att neka medlemskap för att sådana finns? Något definitivt svar är tyvärr inte möjligt att lämna utan det beror på omfattningen av den ekonomiska misskötseln, när skulderna uppstod, om betalningsanmärkningarna är hänförliga till tidigare boende m.m. Således finns det en risk för att din man kan nekas medlemskap, utan att det innebär en överträdelse av lagen från föreningens sida. Huruvida föreningens stadgar nämner någonting om just betalningsanmärkningar är inte av avgörande betydelse (det blir dock svårare för föreningen att motivera ett avslag om en relevant stadgebestämmelse saknas).

Lyckligtvis finns det, vilket du är inne på i din fråga, ett sätt att komma runt den här potentiella problematiken. 2 kap. 6 § anger nämligen att medlemskap inte får nekas en make som förvärvat en andel av en bostadsrätt av den andra maken – under förutsättning att det inte finns något hinder enligt 2 kap. 5 §. Denna paragraf anger i sin tur att medlemskap bara får nekas en förvärvande make om denne inte tillhör en särskild sammanslutning som stadgarna kräver medlemskap i (t.ex. en organisation för bostadsrättsföreningar).

2 kap. 5-6 §§ gäller dock bara om din make köper en del av bostadsrätten av dig. Om ni från början köper den tillsammans är det möjligt att föreningen, som framgått ovan, väljer att neka medlemskap med stöd av 2 kap. 3 §. Om det sker har ni en möjlighet att ”bakvägen” få in din make i föreningen – genom att du först äger bostadsrätten till 100 procent och sedan överlåter 50 procent till honom.

Min gissning är dock att föreningen redan från början kommer att godkänna honom, eftersom köpet sker med en person (d.v.s. du) som har en mer gedigen ekonomisk historik. En god idé kan vara att kontakta föreningen och, på ett diplomatiskt vis, förklara att ni tänker utnyttja den ovan beskrivna möjligheten om föreningen inte från början accepterar att din make blir medlem.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (543)
2021-11-29 Fråga om tolkning av fråga på medlemsmöte
2021-11-28 Styrelsens lydnadsplikt i samfällighetsföreningar
2021-11-22 Finns ett personligt betalningsansvar för ideella föreningar?
2021-11-12 Mötesordförande på årsmötet och stadgarna i ideell förening

Alla besvarade frågor (97404)