Kan en bostadsrättsförening neka min make medlemskap på grund av betalningsanmärkningar?

Hej! Min man är arbetssökande för närvarande men vi funderar på att köpa en lägenhet kontant tillsammans. Tyvärr har han ett par betalningsanmärkningar medan jag har stabil ekonomi. Kan han stå med på kontraktet om vi delar betalningen 50/50. Om inte – kan jag köpa den i mitt namn och överlåta 50 procent av lägenheten till honom i efterhand?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar på något vis behöver kompletteras eller förtydligas så är du välkommen att publicera en kommentar nedan eller mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Jag tolkar frågan som en undran kring om bostadsrättsföreningen, p.g.a. av din makes betalningsanmärkningar, kan neka honom medlemskap i föreningen. Relevanta bestämmelser om detta återfinns i bostadsrättslagen (lagrumshänvisningarna nedan avser denna lag).

Enligt 2 kap. 1 § är det föreningens stadgar, i kombination med lagens regler, som avgör styrelsens eventuella rätt att neka en bostadsrättsköpare medlemskap. I 2 kap. 2 § anges på vilka grunder en styrelse, oavsett vad som står i stadgarna, inte får neka medlemskap. Det är t.ex. inte tillåtet att vägra medlemskap för att förvärvaren är av en viss nationalitet eller har en för låg inkomst. Stadgarnas villkor för medlemskap får heller inte vara allmänt oskäliga. Under förutsättning att stadgarnas villkor är uppfyllda ska medlemskap, om personen i fråga ”skäligen kan godtas”, beviljas (2 kap. 3 §).

Eftersom lagen inte uttryckligen nämner någonting om betalningsanmärkningar måste man fråga sig om det är skäligt av styrelsen att neka medlemskap för att sådana finns? Något definitivt svar är tyvärr inte möjligt att lämna utan det beror på omfattningen av den ekonomiska misskötseln, när skulderna uppstod, om betalningsanmärkningarna är hänförliga till tidigare boende m.m. Således finns det en risk för att din man kan nekas medlemskap, utan att det innebär en överträdelse av lagen från föreningens sida. Huruvida föreningens stadgar nämner någonting om just betalningsanmärkningar är inte av avgörande betydelse (det blir dock svårare för föreningen att motivera ett avslag om en relevant stadgebestämmelse saknas).

Lyckligtvis finns det, vilket du är inne på i din fråga, ett sätt att komma runt den här potentiella problematiken. 2 kap. 6 § anger nämligen att medlemskap inte får nekas en make som förvärvat en andel av en bostadsrätt av den andra maken – under förutsättning att det inte finns något hinder enligt 2 kap. 5 §. Denna paragraf anger i sin tur att medlemskap bara får nekas en förvärvande make om denne inte tillhör en särskild sammanslutning som stadgarna kräver medlemskap i (t.ex. en organisation för bostadsrättsföreningar).

2 kap. 5-6 §§ gäller dock bara om din make köper en del av bostadsrätten av dig. Om ni från början köper den tillsammans är det möjligt att föreningen, som framgått ovan, väljer att neka medlemskap med stöd av 2 kap. 3 §. Om det sker har ni en möjlighet att ”bakvägen” få in din make i föreningen – genom att du först äger bostadsrätten till 100 procent och sedan överlåter 50 procent till honom.

Min gissning är dock att föreningen redan från början kommer att godkänna honom, eftersom köpet sker med en person (d.v.s. du) som har en mer gedigen ekonomisk historik. En god idé kan vara att kontakta föreningen och, på ett diplomatiskt vis, förklara att ni tänker utnyttja den ovan beskrivna möjligheten om föreningen inte från början accepterar att din make blir medlem.

Med vänlig hälsning,

Marcus BäckströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”