Kan en bostadsrätt som jag fått i arv utmätas?

2021-03-06 i Utmätning
FRÅGA
Hej!Min mamma äger en lägenhet som jag kommer att ärva. Jag har många skulder, en del hos kronofogden.Vad händer med lägenheten om jag ärver den, kan kronofogden gå in och ta den?Kan jag själv sälja lägenheten och betala av mina skulder eller går den då på exekutiv auktion?Kan jag på något sätt behålla mitt arv? Finns det något att göra redan nu?Kan jag överlåta mitt arv till min son istället? Vilka möjligheter har jag?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att Kronofogden genom utmätning får ta egendom (4 kap. 2 § UB). Arv räknas som egendom. En bostadsrätt är lös egendom och får utmätas om det framgår att egendomen tillhör den betalningsskyldige eller om den betalningsskyldige anses vara ägare till egendomen (4 kap. 17 § UB). Den betalningsskyldige anses vara ägare till lös egendom som denne har i sin besittning, såvida det inte framgår att egendomen tillhör annan (4 kap. 18 § UB). När du får ta del av arvet övergår äganderätten över egendomen till dig. Arvet kan därför utmätas.

När utmätning har beslutats, får den betalningsskyldige inte till skada för sökanden (fordringsägarna) förfoga över egendomen genom överlåtelse eller på annat sätt. Det kan dock vara tillåtet om Kronofogden medger det av särskilda skäl (4 kap. 29 § UB). Utmätt lös egendom säljs på offentlig auktion (9 kap. 1 § UB). Därmed är huvudregeln att den betalningsskyldige förlorar förfoganderätten över den utmätta egendomen. Det är då inte möjligt att överlåta bostadsrätten till någon.

Det är däremot möjligt att förhindra utmätning av bostadsrätten. Din mamma kan i testamente uttrycka sin önskan om att mottagaren ska behålla viss egendom för all framtid genom att inkludera ett överlåtelseförbud i testamentet. Ett överlåtelseförbud är ett villkor om att egendomen inte får överlåtas, vilket förhindrar utmätning (5 kap. 5 § UB).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (565)
2021-10-16 Utmätning av telefon och tv?
2021-10-10 Utmätning av lön och utmätning av annans egendom
2021-10-10 Makars egendomsförhållande vid utmätning
2021-10-03 Kan arv utmätas av Kronofogdemyndigheten?

Alla besvarade frågor (96380)