Kan en avliden persons skulder leda till att summor från en livförsäkring och efterlevandeskydd tas i bruk av Kronofogden?

2021-05-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min mamma dog nyss. Hon hade stora skulder på kronofogden. Kan kronofogden ta pengarna från livsförsäkring eller från efterlevnadsskyddet? Så vi barn inte får något alls trotts vi inte har skulder?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Först och främst beklagar jag sorgen och din mors bortgång. Inledningsvis kommer jag att beskriva dödsbons funktion, samt vad som sker när en avliden person hade skulder vid sin bortgång. Detta har betydelse för huruvida skulderna kan betalas av från livförsäkringen och efterlevnadsskyddet. Tillämpliga lagar som jag kommer att använda mig av för att besvara frågan är ärvdabalken och försäkringsavtalslagen.

Allmänt om dödsbon

Ett dödsbo bildas efter att din mor har avlidit. Dödsboet består av tillgångar och skulder som hänförs till din mor och som dödsbodelägarna ska förvalta (18:1 ärvdabalken). Inom tre månader från din mors bortgång ska en bouppteckning förrättas. Sedan ska alla tillgångar och skulder som din mor hade tas upp i bouppteckningshandlingen, och denna ska ni skicka till Skatteverket. Man ska ta upp dem så som de var vid dödsfallet (20:4 ärvdabalken). När skulderna från dödsboet har betalats kan arvet fördelas, men innan dess är inte detta möjligt.

Måste livförsäkringen och efterlevnadsskyddet användas för att betala av skulderna?

En livförsäkring kan ha en förmånstagare, men i vissa fall saknas det ett namn på en person som ska få erhålla denna försäkring. Konsekvensen av att en förmånstagare saknas blir att summan som betalas ut från livförsäkringen räknas med i boets behållning. Skulderna kan därför betalas av genom att använda dessa pengar (14:7 försäkringsavtalslagen). Om en förmånstagare finns blir dock resultatet det motsatta. Exempel: Om er mor har skrivit att specifikt du och/eller andra individer ska få erhålla beloppet som betalas ut från livförsäkringen, kommer således inte denna summa att ingå i dödsboets behållning. Detta betyder i sin tur att skulderna inte kan betalas av genom beloppet från livförsäkringen, och likaså gäller för det som ni får med anledning av efterlevnadsskyddet (14:7 försäkringsavtalslagen).

Sammanfattning

Kronofogden kan göra anspråk på att det finns skulder som ska betalas av genom att ta beloppet från livförsäkringen och efterlevnadsskyddet i bruk, men om en förmånstagare finns kommer detta inte att vara möjligt. Konsekvensen blir då istället att det som betalas ut från livförsäkringen och efterlevnadsskyddet tillfaller dig och övriga förmånstagare och inte ingår i boets behållning.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om mitt svar väcker ytterligare frågor är du mer än välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Janine Hindemark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3674)
2021-11-25 Jäv angående bouppteckningsförättare
2021-11-25 Är min samboendes enskilda egendom fortfarande enskild om vi säljer huset
2021-11-24 Om exmaken inte vill gå med på att sälja den gemensamma fastigheten
2021-11-24 Hur får jag veta om en fritidsfastighet är enskild egendom?

Alla besvarade frågor (97337)