Kan en asylsökande få mål om äktenskapsskillnad prövad av svensk domstol?

2017-10-21 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej . Jag är tillsammans med en man från Irak /Kurdistan . Han är asylsökande här sedan 2 år tillbaka och kom hit pga att han ville skiljas från sin fru i sitt land och eftersom de inte är acceptabelt så hotades han till livet och hamna här i Sverige. Hur kan han upplösa sitt äktenskap ? Kan han de då han lever som asylsökande i ett annat land? Och vem kan hjälpa honom med detta ..
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan han få frågan prövad av svensk domstol?

Äktenskapsmål får tas upp av svensk domstol om käranden (partner) inte är svensk medborgare men har hemvist i landet sedan minst ett år. Detta framgår av "Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap ". Definitionen av vad som avses med hemvist finns i samma lag, 7 kap. 2 §. Det är något oklart om en asylsökande ska anses ha sin hemvist i landet. Hänsyn tas bland annat till hur länge personen har varit i landet, vad avsikten är m.m. I ett liknande fall ansåg Högsta Domstolen att en asylsökande från Kroatien som vistats i Sverige i ungefär två år skulle anses ha sin hemvist i landet (NJA 1995 s. 238). Där sades att om det finns ett speciellt intresse av att få frågan om äktenskapsskillnad prövad ska det tas med i bedömningen. Eftersom din partner har flytt just på grund av situationen med äktenskapet är det troligt att han har rätt att få frågan prövad av svensk domstol.

Vad gäller för skilsmässa?

Rent konkret så ska din partner lämna in en stämningsansökan till tingsrätten om äktenskapsskillnad, en sådan blankett hittar du på domstolens hemsida.

Vanligtvis ska en betänketid på 6 månader löpa innan skilsmässa kan ske om det bara är den ena maken som vill skiljas. Av 5 kap. 4 § Äktenskapsbalken framgår dock att någon betänketid inte krävs om makarna har levt särskilda i mer än två år. Din partner kommer antagligen behöva bevisa att de har levt åtskilda.

Slutsats

Din partner har troligen rätt att få sin ansökan om äktenskapsskillnad prövad av svensk domstol. För att göra detta ska han lämna in en blankett om stämningsansökan till tingsrätten. Kan han bevisa att de har levt särskilt under de senaste två åren kommer rätten antagligen att besluta om äktenskapsskillnad utan betänketid.

Om ni behöver hjälp med förfarandet rekommenderar jag er att kontakta ett juridisk ombud.

Hoppas att du fick svar på din fråga, tveka inte att höra av dig igen om du har några funderingar!

Alex Skepastianos
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?