Kan en asylsökande få mål om äktenskapsskillnad prövad av svensk domstol?

Hej .

Jag är tillsammans med en man från Irak /Kurdistan . Han är asylsökande här sedan 2 år tillbaka och kom hit pga att han ville skiljas från sin fru i sitt land och eftersom de inte är acceptabelt så hotades han till livet och hamna här i Sverige. Hur kan han upplösa sitt äktenskap ? Kan han de då han lever som asylsökande i ett annat land? Och vem kan hjälpa honom med detta ..

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan han få frågan prövad av svensk domstol?

Äktenskapsmål får tas upp av svensk domstol om käranden (partner) inte är svensk medborgare men har hemvist i landet sedan minst ett år. Detta framgår av "Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap ". Definitionen av vad som avses med hemvist finns i samma lag, 7 kap. 2 §. Det är något oklart om en asylsökande ska anses ha sin hemvist i landet. Hänsyn tas bland annat till hur länge personen har varit i landet, vad avsikten är m.m. I ett liknande fall ansåg Högsta Domstolen att en asylsökande från Kroatien som vistats i Sverige i ungefär två år skulle anses ha sin hemvist i landet (NJA 1995 s. 238). Där sades att om det finns ett speciellt intresse av att få frågan om äktenskapsskillnad prövad ska det tas med i bedömningen. Eftersom din partner har flytt just på grund av situationen med äktenskapet är det troligt att han har rätt att få frågan prövad av svensk domstol.

Vad gäller för skilsmässa?

Rent konkret så ska din partner lämna in en stämningsansökan till tingsrätten om äktenskapsskillnad, en sådan blankett hittar du på domstolens hemsida.

Vanligtvis ska en betänketid på 6 månader löpa innan skilsmässa kan ske om det bara är den ena maken som vill skiljas. Av 5 kap. 4 § Äktenskapsbalken framgår dock att någon betänketid inte krävs om makarna har levt särskilda i mer än två år. Din partner kommer antagligen behöva bevisa att de har levt åtskilda.

Slutsats

Din partner har troligen rätt att få sin ansökan om äktenskapsskillnad prövad av svensk domstol. För att göra detta ska han lämna in en blankett om stämningsansökan till tingsrätten. Kan han bevisa att de har levt särskilt under de senaste två åren kommer rätten antagligen att besluta om äktenskapsskillnad utan betänketid.

Om ni behöver hjälp med förfarandet rekommenderar jag er att kontakta ett juridisk ombud.

Hoppas att du fick svar på din fråga, tveka inte att höra av dig igen om du har några funderingar!

Alex SkepastianosRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000