FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder27/12/2020

Kan en 16åring åtalas för ringa stöld eller kan straffvarning bli aktuellt?

Hur sannolikt är det att en ungdom på 16 år åtalas för ringa stöld? Varan är 140kr och ungdomen blev tagen av vakt och polis och sesan erkände brottet. Ungdomen har aldrig innan blivit tagen för någonting annat, dvs är inte tidigare känd av polisen. Kan en straffvarning ges?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att din fråga gäller hur stor risk det är för en 16-åring att åtalas för ringa stöld, som inte tidigare utfört något brott och inte är känd för polisen, eller om en straffvarning istället kan ges.

För att besvara din fråga kommer jag ta utgå från särskilda regler på området. Jag kommer sedan applicera detta på den situation du beskriver. I slutet av mitt svar kommer jag även göra en sammanfattning.

Regler om ringa stöld finns i brottsbalken, förkortad BrB. Det finns även särskilda regler för unga personer som begår brott i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, som förkortas LuL. De regler som gäller åtal vid brott finns i rättegångsbalken, förkortad RB. Det är även aktuellt med en hänvisning till de regler som finns i lag om belastningsregister, som förkortas LBR.


Kan en 16-åring åtalas för ringa stöld?
I Sverige blir man straffmyndig vid 15 års ålder (1 kap. 6 § BrB). Det betyder att först när man är 15 år kan man få straff, även kallat påföljd, för ett brott. Det betyder att en 16 åring som begår ett brott kan få en påföljd.

Påföljden för ringa stöld är böter eller fängelse i högst 6 månader (8 kap. 2 § BrB). Det belopp som din fråga gäller är 140 kr, vilket är ett väldigt lågt belopp. Den påföljd som då skulle tänkas bli aktuell är böter och inte fängelse.

En 16-åring kan bli åtalad för brott om åklagaren väljer att göra detta. Det är dock större chans att åklagaren inte väljer att åtala, utan istället beslutar om åtalsunderlåtenhet (20 kap. 7 § RB). Det betyder att åklagaren fortfarande anser att personen är skyldig till brottet, men väljer att inte väcka åtal. Sådana beslut är vanliga vid mindre allvarliga brott, vilket skulle kunna vara en ringa stöld för ett belopp på 140 kr.


Kan straffvarning ges istället för att väcka åtal?
En straffvarning innebär att åklagaren inte väljer att väcka åtal mot någon som är under 18 år och som har begått ett brott (16 § LuL). Personen i fråga får därmed ingen påföljd, utan istället en straffvarning. Skulle dock personen begå nytt brott, kan straffvarningen återkallas och personen kan bli åtalad för det tidigare brottet och det nya brottet som har begåtts (22 § LuL). Du nämner att personen inte begått några brott tidigare, samt att personen erkänt brottet. En straffvarning kan då tänkas bli aktuell i den situation du beskriver.

Det är även värt att nämna att en straffvarning kommer finnas med i belastningsregistret. Straffvarningen kommer försvinna 3 år efter att den utfärdats (17 § 11b punkten LBR).


Sammanfattning
Den som fyllt 16 år kan åtalas för ringa stöld, då denna person är straffmyndig. Skulle detta ske, kommer påföljden högst troligt att bli böter. Då beloppet i fråga för den ringa stölden är så lågt, kan det istället bli aktuellt med åtalsunderlåtelse eller en straffvarning. Skulle straffvarning beslutas, kommer denna finnas med i belastningsregistret fram till 3 år efter att den utfärdats.

Jag hoppas detta har besvarat din fråga. Om du har fler funderingar, får du gärna återkomma med dessa till oss på Lawline!

Vänligen,

Hilma NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”