Kan en 13-åring vara särskild firmatecknare i en ekonomisk förening?

2020-10-10 i Föreningar
FRÅGA
Kan en 13 åring vara skärskild firmatecknare i en ekonomisk förening?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan en 13-åring vara särskild firmatecknare i en ekonomisk förening?
Det korta svaret på din fråga är nej. En särskild firmatecknare får utses av styrelsen (7 kap. 37 § lag om ekonomiska föreningar). Det finns sedan vissa krav på en särskild firmatecknare, som sedan hänvisas till fler paragrafer (7 kap. 38 § lag om ekonomiska föreningar). De krav som ställs är t.ex. att personen inte får vara under 18 år eller vara försatt i konkurs (7 kap. 31 § lag om ekonomiska föreningar). Det innebär alltså att en 13-åring inte uppfyller kraven på en särskild firmatecknare i en ekonomisk förening.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Fanny Eriksson
Fick du svar på din fråga?