Kan eget lån från samägd bostadsrätt dras av från tillgångar vid skilsmässa?

2020-05-22 i Bodelning
FRÅGA
Bodelning skilsmässa gifta 14 år.Vi äger en bostadsrätt 50% andel var jag står ensam för lånet på bostadsrätten.Min fråga Får jag dra av hela lånet på mina tillgångarT,ex värdet delas på oss båda lånet dras av på mina tillgångar?MvhJonny
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid en skilsmässa ska makarnas andelar beräknas, och i bodelningen ingår giftorättsgods. All egendom är giftorättsgods om den inte är enskild egendom, och egendom blir enskild exempelvis om man tillsammans bestämt det genom äktenskapsförord eller ifall maken fått egendomen i gåva eller arv med villkor att den ska vara just enskild (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Även om ni äger bostadsrätten tillsammans kan den alltså vara enskild egendom om ni bestämt att det ska vara så i äktenskapsord bland annat.

När makarnas andelar har beräknats ska skulder räknas av från giftorättsgodset såvida de inte direkt beror på enskild egendom i vilket fall de ska dras av från den egendomen. Skulle skulderna från enskilda egendomen dock vara så höga att den enskilda egendomen inte räcker till för att täcka dem får den delen skulder som finns kvar dras av från giftorättsgodset istället (11 kap. 2 § äktenskapsbalken).

Sammanfattningsvis ligger det till så att du kommer få täckning för skulden från bostadsrätten. Är bostadsrätten giftorättsgods kommer du få dra av hela skulden från det som skulle gått till delning. Är bostadsrätten enskild egendom kommer du istället få täckning för skulden från den andelen, och ifall skulden är större än din enskilda egendom får du dra av överbliven skuld från giftorättsgodset.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Mikaela Dahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2591)
2020-08-14 Kan man klandra eller jämka en bodelning efter fem år?
2020-08-13 Sambolagen och reglerna kring samboegendom
2020-08-12 Kan bodelning förrättas under betänketid?
2020-08-12 Bodelning under bestående äktenskap

Alla besvarade frågor (82779)