Kan efterlevande make skriva ett nytt testamente där han/hon ändrar vår gemensamma vilja?

2018-10-02 i Testamente
FRÅGA
Vi är ett gift par utan barn, vare sig gemensamma eller särkullbarn. Vi har skrivit att maken ärver med fri förfoganderätt och har skrivit vilka som ärver efter bådas bortgång. Är detta rätt, dvs så att inte den efterlevande maken kan skriva ett nytt testamente där han/hon ändrar vår gemensamma vilja? Ska de som bevittnar testamentet ange sina personnummer eller räcker det med namn och adress?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ni har nu alltså skrivit ett testamente där det framgår att när någon av er avlider så ärver den efterlevande maken allt med fri förfoganderätt. När även denne make avlider så ärver de personer ni skrivit i testamentet all egendom efter er båda.

Är testamentet rätt? Kan den efterlevande maken skriva ett nytt testamente där han/hon ändrar vår gemensamma vilja?
När någon av er avlider görs i alla fall i teorin en bodelning där ni får hälften var av er gemensamma egendom. Den avlidnes halva av egendomen är arvet efter denne och den efterlevande får den andra halvan av egendomen. Med fri förfoganderätt enligt ert testamente ärver den efterlevande också den avlidnes halva och får därmed behålla all er egendom.

Den fria förfoganderätten över hälften av egendomen innebär att efterlevande make visserligen får använda egendomen men inte testamentera bort den. 'Sin egen halva' får efterlevande make däremot göra precis vad denne vill med, även testamentera bort.

Även om det testamente ni skrivit är er gemensamma vilja så har ni båda möjlighet att ändra er egen vilja över 'er halva'. Visserligen är det nu ett testamente men ni kan också se det som att ni skrivit varsitt identiskt testamente. Ni kan ändra ert eget men inte den andres testamente.
- När en av er avlidit kan alltså inte den efterlevande maken ändra den avlides vilja. Hälften av egendomen som är arvet efter den avlidne kommer därför att fördelas i enlighet med det gemensamma testamentet när ni båda avlidit.
- Den efterlevande maken kan däremot ändra sin egen vilja genom att skriva ett nytt testamente om hur dennes halva av egendomen ska fördelas när också denne har avlidit.

Sammanfattning: Den efterlevande maken kan skriva ett nytt testamente där han/hon ändrar sin vilja men kan inte ändra den avlidne makens vilja.
- Arvet efter den först avlidne maken fördelas i enlighet med det gemensamma testamentet.
- Arvet efter den efterlevande maken fördelas i så fall i enlighet med dennes nya testamente.
Skriver inte den efterlevande maken ett nytt testamente så fördelas all egendom i enlighet med det gemensamma testamentet.

Ska de som bevittnar testamentet ange sina personnummer eller räcker det med namn och adress?
Ett testamente ska vara bevittnat och signerat av två personer för att vara giltigt. Enligt lagen är det också bra att de anger sitt yrke och sin adress (Ärvdabalken 10 kap. 1-2 §). Yrke och adress är inget krav men kan vara hjälpsamt om vittnena behöver kontaktas. Att ange sina personnummer är inte heller ett krav enligt lagen, men kan på samma sätt vara bra. Jag skulle därför rekommendera att ni också skriver med personnummer för att med säkerhet kunna få tag i uppgifter om vittnena om det skulle behövas. Det är oftast bättre att vara utförlig och tydlig i testamenten för att undvika problem i framtiden.

Sammanfattning: Det räcker med namn och adress till de som bevittnar testamentet och deras personnummer måste alltså inte vara med för testamentets giltighet. Däremot rekommenderar jag er att även skriva med personnummer för tydlighetens skull.

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga.

Med vänliga hälsningar

Tova Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2083)
2019-03-21 Återkallat testamente och brott
2019-03-21 Tillägg till testamente
2019-03-20 Undertecknande av testamente
2019-03-20 Kan jag förvara mitt testamente hemma?

Alla besvarade frågor (66922)