Kan efterlevande make sitta kvar i orubbat bo om det finns särkullbarn?

2020-10-27 i Särkullbarn
FRÅGA
Min man och jag har barn på olika håll dvs särkullbarn och vi skulle behöva skriva något om att om den ena går bort ska den andra få sitta kvar i orubbat bo, går det att skriva detta eller bara att göra en önskan?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du undrar över om du och din man kan skriva ett testamente som ger er rätt att ärva av varandra före era barn. Då denna fråga rör sig om arv och testamente blir Ärvdabalken (ÄB) tillämplig.

Först och främst ska det konstateras att orubbat bo innebär idag oftast att den efterlevande av dig och din man får behålla det gemensamma boet efter en den först avlidnes bortgång med så kallad fri förfogande rätt. Fri förfoganderätt skiljer sig inte mycket från vanlig äganderätt utöver att egendom som innehas med fri förfoganderätt inte får testamenteras bort.

Efter att en bodelning gjorts kommer den efterlevande makens kvarlåtenskap att fördelas mellan dennes arvingar. Vanligtvis har den efterlevande maken rätt till att behålla den avlidnes kvarlåtenskap fram till att denne själv gått bort och därefter tilldelas de gemensamma barnen sin arvslott. Dock utgör särkullbarn ett undantag då de har rätt till sitt arv direkt (3 kap 1 § ÄB).

Vill man begränsa särkullbarnets arv till förmån för sin make/maka bör man upprätta ett testamente, notera dock att laglotten inte kan inskränkas genom ett testamente.

Laglotten är hälften av vad en bröstarvinge (barn till den avlidne) egentligen skulle ärva (7 kap. 1 § ÄB). Har du ett barn är dennes laglott 50 % av kvarlåtenskapen, har du två är deras laglott av 25% var av kvarlåtenskapen, osv. Skulle ett testamente inskränka denna rätt till laglott kan en bröstarvinge genom att påkalla jämkning ändå få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB).

Självklart behöver ett särkullbarn inte ut sin laglott direkt om hen inte vill. Denne kan då avvakta med sitt arv tills båda makarna har avlidit (3 kap. 9 § ÄB).


Sammanfattning
Då ni båda har särkullbarn kan dessa ta ut sitt arv direkt. Vill ni att den den andra få sitta kvar i orubbat bo bör ett testamente upprättas, detta undantar dock inte en bröstarvinges laglott. För att den efterlevande av dig och din man ska få sitta kvar i orubbat bo krävs det att den avlidnes bröstarvingar avvaktar med att ta ut sitt arv.

Lawline erbjuder hjälp med att upprätta testamente här.

Hoppas du fick svar på din fråga

Izel Ilyaz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1190)
2021-06-14 Kan efterlevande make vid bodelning välja att behålla sitt giftorättsgods?
2021-06-09 Ska särkullbarn ta del i försäljning av lägenhet efter efterlevande make?
2021-06-08 Hur mycket ska särkullbarn ärva?
2021-05-30 Min make har en son, hur fördelas arvet när min make avlider?

Alla besvarade frågor (93124)