Kan efterlevande make göra särkullbarn arvslös?

2021-12-12 i Särkullbarn
FRÅGA
Kan en make begära sin del som giftorättsgods vid dödsfall när det finns särkullsbarn så att barnet helt blir utan arv. Testamente och äktenskapsförord finns ej.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din frågeställning förstår jag det som att make har gått bort och haft en bröstarvinge som varit särkullbarn till nytt äktenskap. Stämmer det inte får du gärna kontakta Lawline på nytt!

Arvsordningen och laglott
I enlighet med arvsrättsordningen har i första hand bröstarvingar arvsrätt (2 kap. 1 § Ärvdabalken [1958:637] [ÄB]). Är arvlåtaren gift och bröstarvingarna är gemensamma barn så tillfaller kvarlåtenskapen istället den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Har den avlidne emellertid särkullbarn så har särkullbarnet rätt till sin arvslott, vilken motsvarar 50% av kvarlåtenskapen (3 kap. 1 § ÄB jfr 2 kap. 1 § 2 st. ÄB och 7 kap. 1 § ÄB).

Avstående av laglott
Särkullbarnet kan emellertid välja att avstå ifrån sin laglott, för att sedan få ut arvet i samband med den efterlevande makens bortgång (3 kap. 9 § ÄB). I ett sådant fall får särkullbarnet sin laglott i enlighet med den andel denne skulle ha fått från sin förälder. Andelen beräknas efter den slutliga kvarlåtenskapen från den efterlevande maken. Den efterlevande maken har fri förfoganderätt över kvarlåtenskapen, vilket innebär att den efterlevande maken får förfoga över kvarlåtenskapen hur den än vill. Oavsett om den totala kvarlåtenskapen ökar eller minskar av den kvarlevande makens ekonomiska beteende så beräknas särkullbarnets arv efter en ursprunglig andel, inte av ett ekonomiskt belopp.

Särkullbarnet har emellertid som sagt alltid laga rätt till sin arvslott. Laglotten kan således aldrig utkrävas av den efterlevande maken som giftorättsgods såvida inte det godkänns av särkullbarnet. Den efterlevande maken har rätt till 50 % av kvarlåtenskapen och den avlidne makens barn har rätt till 50 % (2 kap. 1 § ÄB jfr 3 kap. 1 § ÄB jfr 7 kap. 1 § ÄB).

Med vänliga hälsningar

Amanda Laulumaa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1264)
2022-01-25 Särkullebarns rätt vid bodelning
2022-01-24 Fördelning av arv mellan gemensamma och särkullbarn
2022-01-20 Sälja bostadrätt efter arv - särkullebarn
2022-01-20 Fördelning av arv när den avlidne var gift och har särkullbarn

Alla besvarade frågor (98667)