Kan efterlevande make ändra i makarnas inbördes testamente och kan demenssjukdom påverka testamentets giltighet?

2019-02-08 i Testamente
FRÅGA
Hej! Min biologiska mor och min icke-biologiska far upprättade ett gemensamt testamente där det stod att jag ska få ärva alla tillgångar efter att bägge gått bort. Jag är ej adopterad av min icke-biologiska far. Min biologiska mor gick bort för 10 år sedan. Nu har min ikce-biologiska far gått bort. Det visade sig att min icke-biologiska far ändrat testamentet för 2 år sedan. Undrar därför:1. Har han rätt att ändra deras gemensamma testamente ensam?2. Min icke-biologiska far har varit dement de senaste 5 åren (minst), är det i ett sådant skick möjligt att upprätta ett nytt giltigt testamente?Tack på förhand för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om testamente finner du i Ärvdabalken (ÄB)

Har han rätt att ändra i det gemensamma testamentet?
Ja, din icke-biologiska far har rätt att ändra i deras gemensamma testamente.
Så länge man lever har man rätt att ändra i sina eventuella testamenten och förfoga över sina tillgångar. Efterlevande make, det vill säga din icke-biologiska far, kan efter din mors bortgång ändra deras inbördes testamente. Han kan dock endast ändra sina egna förpliktelser enligt testamentet.
Det innebär att han kan ändra testamentet i den del som rör hans egna tillgångar, men inte de som utgör arv/kvarlåtenskap från din mor.

Är det möjligt att upprätta ett giltigt testamente om personen är dement?

För att ett testamente ska vara giltigt finns vissa formkrav. Endast myndiga personer kan upprätta testamente. Testamentet ska vara skriftligt, undertecknat och bevittnat av två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Vittnena får inte vara under 15 år, lida av psykisk störning eller själva vara testamentstagare (10 kap. 4 § ÄB). Om dessa formkrav inte är uppfyllda är testamentet inte giltigt (13 kap. 1 § ÄB).

Ett testamente gäller heller inte om det har upprättats under påverkan av en psykisk störning (13 kap. 2 § ÄB). Demens kan klassificeras som psykisk störning, beroende på omfattningen och hur långt demenssjukdomen har gått och är alltså något som får bedömas i det enskilda fallet. Om demensen skulle ha påverkat innehållet i testamentet och att din icke-biologiska far inte skulle ha gjort likadant om han var i sitt sinnesfulla bruk, så är det möjligt att testamentet skulle kunna bedömas som ogiltigt.

Om en arvinge anser att det finns en grund för ogiltighet kan en klandertalan väckas. Det ligger dock på den som klandrar ett testamente att visa sambandet mellan störningen och själva testamentet.
En klandertalan kan dock endast göras av arvingar till den som skrivit testamentet och eftersom du inte är adopterad av din icke-biologiska far är du inte heller rättslig arvinge till honom, vilket innebär att du inte har möjlighet att klandra ett testamente som han har upprättat (14 kap. 5 § ÄB).

Jag hoppas att du har fått hjälp med din fråga, om du har fler funderingar är du välkommen att återkomma!

Vänliga hälsningar,

Lisette Andersson Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2144)
2019-05-26 Medför ett oriktigt datum att testamentet blir ogiltigt?
2019-05-25 Formulering i ett testamente
2019-05-22 Kan mitt halvsyskon krångla till testamentet efter arvsskiftet?
2019-05-21 träda in för avliden testamentstagare

Alla besvarade frågor (69309)