Kan efterlevande maka bo kvar i det gemensamma huset?

2020-12-30 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej, jag är född 1953, min fru 1965. Vi har vardera tre barn från tidigare äktenskap. Vi bor i ett hus. När jag går bort kan min fru bo kvar i huset ? Tack för hjälpen. Med vänlig hälsning Björn Roness.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arvsfördelning finner du i Ärvdabalken (framöver kallat ÄB), se här. Då du inte nämner något om testamente eller äktenskapsförord så utgår jag i mitt svar från att ingetdera föreligger. Jag kommer även att anta att ni gemensamt äger huset.

I samband med en makes dödsfall är huvudregeln att efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt. Ett undantag från detta är dock om den avlidne har särkullbarn, vilket är situationen i ert fall.

Särkullbarn
Din särkullbarn har rätt att få ut sin arvslott omedelbart och denna arvsrätt går då före din frus (3 kap. 1 § ÄB). Väljer däremot dina barn att avstå från rätten till arv så står de som efterarvingar till din fru (3 kap. 9 § ÄB). Detta innebär att de får ut sitt arv i samband med den sist avlidna makens bortgång.

Särkullbarns arv kan däremot inskränkas med testamente men dock inte tas bort fullt. Särkullbarn har en lagstadgad rätt till åtminstone laglotten, alltså halva arvslotten (7 kap. ÄB).

Bodelning
En bodelning kommer att görs mellan dig och din fru när du gått bort, i denna bodelning kommer bland annat ert hus att ingå. Oftast leder en bodelning till en hälftendelning av makarnas gemensamma tillgångar.

Den andel som tillkommer dig utgör då din kvarlåtenskap och det är denna som kan komma att bli föremål för barns arv.

Din frus arvsrätt
Värt att notera är dock att din fru har dock alltid rätt till 4 ggr basbeloppet (drygt 190 000 kr). Skulle din frus tillgångar efter bodelningen inte uppgå till denna summa så kan den rätten komma att inkräkta på dina barns arvsrätt (3 kap. 1 § 2 st. ÄB).

Vad gäller i ditt fall
Sammanfattningsvis gäller alltså att dina barn ärver hela din kvarlåtenskap. Din fru erhåller sin andel, vanligtvis hälften, från bodelningen och har lagstadgad rätt till åtminstone 4 ggr basbeloppet. Skulle husets värde överstiga din frus andel kan dina barn kräva detta ifrån henne för att få ut sitt arv. Väljer dina barn att avstå från sitt arv kan du fru bo kvar utan större problem. Du har även möjlighet att testamentera bort 50 % av din kvarlåtenskap till din fru. Skulle dock värdet på ert hur fortfarande överstiga det din fru erhåller efter en bodelning plus 50 % av din kvarlåtenskap så kan dina barn fortfarande göra anspråk på huset och kräva sin laglott ifrån din fru.

Hoppas att du gick svar på din fråga!

Izel Ilyaz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1165)
2021-04-11 Hur beräknar man särkullsbarnens efterarv?
2021-04-09 ärver min man före mina barn?
2021-04-08 Hur ärver efterlevande make när det finns särkullbarn?
2021-04-02 Avräkning på efterarv

Alla besvarade frågor (91320)