FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder30/01/2018

Kan domstolen döma ut ett högre straff än åklagaren i ett strafföreläggande?

Hej

Jag blev stoppad vid en rutinkontroll med lastbil, polisen hittade 2 överträdelser och jag blev erbjuden en ordningsbot på 2500:-.

Men jag valde att inte skriva på, utan ville få detta prövat vid en domstol.

Polismannen sade då att han var tvungen att rapportera mig för dessa 2 överträdelserna.

Några månader senare blir jag kallad till förhör och då är jag rapporterad för 15 förseelser som han hittat i fordonets färdskrivare.

Får sedan ett strafföreläggande från åklagaren på 8500:- som jag inte heller skriver på.

Jag blir kallad till tingsrätten, blir dömd på 5 av dessa överträdelser till 5500:- i böter.

Så min fråga är, kan man verkligen få ett högre straff för att man vill få sin sak prövad vid en domstol?

tack på förhand

Lawline svarar

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Huvudregeln är att det inte går att få ett högre straff än det strafföreläggandet föreskriver

Domstolarna är självständiga myndigheter som fattar beslut fristående från andra myndigheter såsom Åklagarmyndigheten. Som tur är värnar vi starkt om rättssäkerheten i Sverige vilket i praktiken leder till att domstolen nästan aldrig utdömer ett högre straff än vad åklagaren begärt. Åklagaren begär inte heller i tingsrätten att domstolen ska döma ut ett strängare straff än vad åklagaren begärt i det tidigare utfärdade strafföreläggandet. Detta eftersom ett strafföreläggande endast ska och får utfärdas om det redan från början står klart vad straffet för brottet kommer bli.

Ska ansvar för andra gärningar prövas i tingsrätten – då kan ett högre straff dömas ut

Ett högre straff kommer i praktiken endast att dömas ut om det i tingsrätten visar sig att det föreligger flera försvårande omständigheter som inte var kända när strafföreläggandet utfärdades. I regel bör åklagaren också göra dessa försvårande omständigheter kända för den tilltalade i stämningsansökan. I ditt fall har det skett genom att du blivit åtalad för 15 olika förseelser istället för 2.

Principer för påföljdsbestämningen

Inom straffrätten finns en princip som slår fast att när domstolen har att välja mellan olika alternativa straff ska domstolen vid osäkra fall alltid välja det mildaste straffet. Samtidigt finns en princip som säger att straffet måste vara proportionerligt i förhållande till den eller de straffbelagda gärningar man gjort sig skyldig till. I ditt fall var det proportionerligt att bestraffa dig med en ordningsbot på 2500 kr när det gällde 2 överträdelser. Prövningen i tingsrätten gällde inte enbart dessa 2 överträdelser utan 15 stycken. Den dom domstolen utdömde ansåg domstolen var proportionerlig i förhållande till 5 överträdelser. 5 överträdelser är inte detsamma som 2 och domstolen kan inte anses ha brutit mot den första principen om att domstolen vid osäkra fall alltid ska välja det mildaste straffet. När ett gemensamt straff utdöms för flera brott bestäms storleken på straffet med utgångspunkt i vad den grövsta förseelsen ensamt skulle leda till för straff. Utifrån detta straff läggs övriga böter på med en viss straff-förmildring. Det är därmed fel att säga att en förseelse skulle motsvara ett straff på 8500 kronor delat med 15, med andra ord: ca 567 kronor.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vega SchortzRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”