Kan dödsbo begära ut den avlidnes transaktioner till en ekonomisk förening?

Hej

Kan man som dödsbodelägare begära ut transaktioner från den avlidnes konto i en ekonomisk förening?

Om man kan det hur många år bakåt i tiden kan man begära ut?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I mitt svar utgår jag ifrån att du med transaktioner syftar på den avlidnes betalningar av insatser till föreningen. Regler för ekonomiska föreningar och medlemmarnas transaktioner till denna regleras i Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Ett medlemskap i en ekonomisk förening upphör då medlemmen avlider, enligt 4 kap. 10 §. Medlemskapet är med andra ord personligt. För att underlätta för alla parter vid ett dödsfall har dödsboet dock vissa speciella rättigheter. När en person dör överförs den avlidnes rättigheter och skyldigheter till ett dödsbo. Delägarna i dödsboet bestämmer gemensamt om dödsboets angelägenheter i den ekonomiska föreningen tills utgången av det räkenskapsår som slutar närmast sex månader efter dödsfallet. Under denna tid förvaltar alltså dödsboet medlemskapet. Då man är medlem i en ekonomiska förening har man rätt att få skriftliga uppgifter om sina medlemsinsatser enligt 5 kap 8 §. Eftersom dödsboet övertar medlemmens rätt, har dödsbodelägarna rätt till insyn i samtliga transaktioner som gjorts i den avlidne medlemmens namn. Det är dock först efter att medlemskapet upphör vid räkenskapsårets slut och dödsboets förvaltningsuppdrag avslutas, som de insatser som den avlidne haft i föreningen utbetalas till dödsboet.

Värt att observera är att genom arv, testamente eller bodelning kan man enligt 4 § istället förvärva den avlidnes medlemskap i föreningen. I samband med detta upphör dödsboets förvaltning av andelen och ingen medlemsinsats kommer att betalas till dödsboet, eftersom den nya medlemmen tar över rätten till återbetalning enligt 10 kap 11 §.

Vänligen,

Ellen HägerströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”