FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt09/01/2019

Kan det vara två fullmaktsgivare i en framtidsfullmakt?

Framtidsfullmakt. Kan båda parter i ett äktenskap stå som fullmaktsgivare på samma blankett? Genom t ex en olycka kan båda samtidigt få sådana skador att en fullmaktshavare behöver träda in. Blankett på nätet för upprättande av framtidsfullmakt tycks i första hand var utformad för en fullmaktsgivare!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Framtidsfullmakter regleras i lagen om framtidsfullmakter. Enligt lydelsen av 1 § är en framtidsfullmakt som någon ger åt en fysisk person för att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.

Lydelsen i sig torde innebära att framtidsfullmakten är personlig varför vardera parten bör upprätta vars en framtidsfullmakt.

Jag kan varmt rekommendera att ni använder er av Lawlines avtalstjänst i vilken ni kan upprätta framtidsfullmakt till ett konkurrenskraftigt pris.


Hoppas du fått svar på din fråga!


Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”