Kan det utgöra bedrägeri om man lånat ut pengar till någon som gör sig oanträffbar efter utbetalning?

2019-12-08 i Skuld
FRÅGA
Om en person ber om att få låna pengar via en applikation på mobilen och sen blockar all kommunikation när lånet är utbetalt, har den personen gjort något olagligt?Hur kan man på laglig väg kontakta den personen och få tillbaka de lånade pengarna? Personen utlämnade ett mobilnummer för att pengarna överfördes via swich, så personens namn och adress finns.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att två parterna har kommit överens om ett lån som sedan blivit utbetalt och att llåntagaren därefter gjort sig oanträffbar och inte betalar.

Kan det föreligga brott?

Det brottet som kan tänkas föreligga är bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken. Således krävs det att personen uppsåtligen (jfr 1 kap. 2 § Brb) vilselett motparten i att utbetala ett lån till denne. Gärningen ska ha ineburit skada för långivaren och vinning för låntagaren. Det får anses vara så i fallet då långivaren nu är utan de pengar han betalat ut. Gärningen behöver inte bedömas som bedrägeri i lagens mening, utifrån det du tar upp i frågan kan jag inte avgöra detta. Om det föreligger brott kan skadan ersättas genom skadestånd för ren förmögenhetsskada (2 kap. 2 § Skadeståndslagen).

Hur kan du driva in skulden genom kronofogden?

Mellan låntagaren och långivaren har det uppstått en fordran där långivaren har egenskapen av borgenär och låntagaren är gäldenär. Det påtryckningsmedel man kan tillgripa är att ansöka om betalningsföreläggande (2 § första stycket BFH). Sådan ansökan ska innehålla ett krav (beloppet), grund för kravet (låneavtalet) samt eventuell önskad ränta (9 -11 § BFH). Ärendet prövas av kronofogden (1 §; Jfr 19 § BFH) som även meddelar ett utslag om ärendet inte bestrids av gäldenären (42 § BFH). Så fort utslag meddelas verkställs en utmätning (2 kap. 1 § tredje stycket UB). Utmätning innebär att gäldenärens egendom tas i beslag av kronofogden för att säkerställa betalning för ditt anspråk samt de kostnader som förfarandet medför. Om gäldenären är på obestånd och inte kan betala kan det hela rendera i ett konkursförfarande.

Slutsats

Det beror helt på omständigheterna huruvida det kan utgöra bedrägeri eller inte. Det är alltid nödvändigt att upprätta en polisanmälan i dessa sammanhangen och låta en åklagare utreda saken. Det kan vara svårt att delge någon ett betalningsföreläggande om de rest utomlands, däremot är det de enda legala alternativet för att driva in en fordran.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (433)
2020-07-08 Vad kan jag göra om medlåntagare inte sköter återbetalningen?
2020-07-06 Vad kan jag göra åt att jag fått krav på en 26 år gammal skuld?
2020-06-30 Får ej betalt trots domstolsbeslut?
2020-06-30 Hur får man tillbaka pengar som man lånat ut till en vän?

Alla besvarade frågor (81799)