Kan den ena maken ge bort sina pengar som är giftorättsgods under äktenskapet till nackdel för den andra maken?

2019-01-23 i Bodelning
FRÅGA
HejKan min man ge bort "sina" pengar till sin dotter efter 25 års äktenskap?Är hans bankkonton privata vid en skilsmässa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör makars egendom och vad som gäller vid en skilsmässa. Regler om detta finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Varje make har hand om sin egendom och ansvarar för sina skulder (1 kap 3 § ÄktB). Detta innebär att den egendom som varje make äger när de gifter sig fortsätter vara dennes egendom. Maken får ge bort, eller sälja sin egendom precis så som denne har lust.

Trots det jag nu har sagt kan maken som inte äger egendomen fortfarande ha giftorättsanspråk i egendomen. Att äga egendomen och ha giftorätt i den är inte samma sak. Giftorätten är något som aktualiseras främst vid äktenskapets upplösning genom skilsmässa eller dödsfall (1 kap 5 § ÄktB). När äktenskapet upplöses är huvudregeln att en bodelning ska genomföras (9 kap 1 § ÄktB). I bodelningen ingår allt som är makarnas giftorättsgods (10 kap 1 §). Giftorättsgods är allt som inte är makarnas enskilda egendom (7 kap 1 § ÄktB).Vad som är giftorättsgods respektive enskild egendom kan makar själva bestämma genom äktenskapsförord (7 kap 3 § ÄktB). Egendom kan också bli enskild egendom genom att någon av makarna t.ex ärver pengar av en släkting med villkoret att pengarna ska vara enskild egendom (7 kap 2 § ÄktB).

Jag utgår från att ni inte har något äktenskapsförord och att pengarna som din make har givit bort är giftorättsgods. Detta innebär att pengarna i och för sig borde ingå i en bodelning. Nu har han emellertid givit bort dem till sin dotter, vilket är okej eftersom han är ägare till dem och har rätt att göra vad han vill med dem.

Det finns dock en regel som kan vara till din hjälp. Den lyder så här:

Har den ena maken utan den andra makens samtycke inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes i inte obetydlig omfattning genom gåva minskat sitt giftorättsgods eller använt sitt giftorättsgods till att öka värdet av sin enskilda egendom, skall den andra makens andel vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad beräknas som om gåvans värde eller värdet av det använda giftorättsgodset alltjämt hade ingått i den förstnämnda makens giftorättsgods. Dennes del i det sammanlagda giftorättsgodset skall minskas i motsvarande mån (11 kap. 4 § ÄktB)

I ditt fall innebär detta att gåvan till din dotter måste ha skett inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väckts. Minskningen av din giftorätt genom gåvan måste dessutom vara "i inte obetydlig omfattning". Om en gåvas värde uppgår till mer än tio procent av givarens giftorättsgods efter att alla skulder betalats av ska minskningen kunna anses vara "i inte obetydlig omfattning" enligt lagstiftaren. Om dessa kriterier är uppfyllda ska gåvans värde räknas med i bodelningen som om den aldrig givits bort. Givarens del i det sammanlagda giftorättsgodset minskas motsvarande gåvan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Elin Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2191)
2019-05-26 Vi ska bodela – från vilken tidpunkt måste jag redovisa mina kontoutdrag?
2019-05-25 Ingår bostad utomlands i bodelningen?
2019-05-25 muntlig bodelning
2019-05-25 bodelning mellan makar

Alla besvarade frågor (69309)