FrågaFAMILJERÄTTBodelning04/12/2019

Kan den efterlevande maken bestämma att dennes giftorättsgods ska hållas utanför bodelningen?

Hej. I somras dog vår mamma som är omgift. Jag och min bror är inte insatta i det som kallas särkullbarn så bra. Och enligt juristen som sköter bouppteckningen kan vi välja att få vårt arv nu och det är även vår mammas makes vilja. Nu till frågan. När vi ser på bouppteckningen hade Vår mammas make en större summa pengar på sina konton än vad vår mamma hade. Hur delas arvet? Mamma hade ca 1 200 000 och hennes make ca 8 000.000. Maken har även en son från ett tidigare förhållande. I bouppteckningen står det att maken behåller sina pengar som "giftorättsgods". Ska inte hela boet delas på hälften? Med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vad som gäller mellan makar finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Vad ska ingå i en bodelning?

Då ett äktenskap upplöses, till exempel genom att den ena maken avlider, ska en bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna har är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Eftersom du inte skriver något om eventuell enskild egendom kommer jag utgå ifrån att din mamma och hennes make endast hade giftorättsgods. Detta innebär att all deras egendom ska ingå i bodelningen. Vid bodelningen ska makarnas giftorättsgods delas lika mellan dem (11 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att makarna ska få hälften var.

Möjligheten att jämka en bodelning

Trots att huvudregeln är att makarnas giftorättsgods ska delas lika vid bodelningen finns det en möjlighet att undgå detta. Denna möjlighet finns till förmån för den efterlevande maken då den ena maken avlidit. Om den efterlevande maken så önskar, kan denne begära att vardera sida ska behålla sitt eget giftorättsgods (12 kap. 2 § ÄktB). Detta innebär att den efterlevande maken får behålla all egendom denne äger, och den avlidne makens dödsbo behåller allt som den avlidne maken ägde.

Din situation

Svaret på din fråga är alltså ja, huvudregeln är att boet ska delas på hälften. Men eftersom din mamma avlidit kan hennes efterlevande make begära att vardera sida ska behålla sitt giftorättsgods. Detta innebär att de 1 200 000 som din mamma hade utgör arvet efter hennes och ska fördelas mellan hennes arvingar (2 kap. 1 § ÄB). Detta är alltså du och din bror.

Jag tolkar inte din fråga som att du vill veta mer om särkullbarn och kommer därför inte gå in på det. Du verkar också införstådd med att du och din bror har rätt att få ut era arv efter er mamma direkt. Om du vill veta mer om detta är du såklart välkommen att ställa en ny fråga.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma JohannessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”