Kan den avlidnes syskon göras arvlösa genom testamente?

Min fru och hennes 2 bröder är halvsyskon till en nyss avliden halvsyster. Hennes man gick bort för ett antal år sedan och har inte efterlämnat något testamente vad vi vet.

Halvsystern har nu genom ett testamente testamenterat all sin kvarlåtenskap till sin avlidna makes släkt och andra vänner.

Är detta ok att i detta fall kringgå lagen om laglott?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att din fru har en halvsyster som i ett testamente har testamenterat all sin kvarlåtenskap till hennes avlidna makes familj – och att du undrar om hon verkligen kan göra efterlevande syskon arvlösa. Det framgår inte av din fråga huruvida halvsystern har några barn, så jag kommer även kort redogöra för det fall att hon har det i mitt svar. Reglerna om arv och testamente hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Arvsordningen

Enligt den legala arvsordningen så finns det tre olika arvsklasser. I den första finns den avlidnes barn och barnbarn, också kallade bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). I den andra arvsklassen finns den avlidnes föräldrar och, i det fall de inte är i livet, den avlidnes syskon (2 kap. 2 § ÄB). I den sista arvsklassen finns den avlidnes far- och morföräldrar och deras barn – dvs. mostrar, morbröder, fastrar och farbröder (2 kap. 3 § ÄB).

Andra och tredje arvsklassen aktualiseras endast i de fall att det inte finns någon arvtagare i första respektive andra arvsklassen. Arvsordningen kan dock åsidosättas genom ett testamente

Laglott

Rätten till laglotten, som utgör ½ av en arvinges arvslott, tillkommer endast bröstarvingar – dvs. den avlidnes barn och barnbarn (7 kap. 1 § ÄB). Det är alltså endast den avlidnes barn som är skyddade, vilket innebär att övriga arvsklasser (andra och tredje) kan göras helt arvlösa genom ett testamente.

Om halvsystern hade ett barn vid hennes död, så kan denne begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott (7 kap. 1 § första stycket ÄB). Viktigt att notera är att en sådan begäran måste framföras inom sex månader från det att barnet tog del av testamentet – annars förlorar man sin rätt att få ut laglotten (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB).

Sammanfattningsvis så kan din fru och hennes två bröder göras helt arvlösa genom testamente – det är endast i det fall att halvsystern har ett barn som reglerna om laglott aktualiseras.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,
Natascha Beck HansenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”