Kan demenssjukdom göra testamente ogiltigt?

Hej!

Jag har en fråga om ett aktuellt testamente då min far gått ur tiden.

Han gick bort av i sviterna av en demenssjukdom som påverkat hans hälsa att bli gradvis sämre med tiden.

Min far gifte sig (ej med min mor) i sjukdomens inledningsskede efter att dom varit sambos under en 20 års period.

Och i det skedet skrevs ett testamente som nu kommit fram efter min faders död.

Och där står det:

Vid den först avlidnas bortgång skall den avlidnes bröstarvingar erhålla sin laglott.

resterande del av kvarlåtenskapen skall tillfalla den efterlevande med fri prövningsrätt.

Efter bådas bortgång skall kvarlåtenskapen tillfalla våra respektive bröstarvingar enligt lag.

(jag har en syster och makan har ett barn på sin sida och dom hade ej barn ihop).

Kan jag och min syster på vår pappas sida att få ut arvslotten på 50% istället för laglotten av arvet redan nu för att göra ett avslut trots att det som står i testamentet?

Vi har också att våra aningar att detta inte var vad vår far ville då han vid ett tidigare tillfälle innan detta testamente skrevs uttryckte en annan vilja den finns bara muntlig och ej nedskriven.

"det står ju fint att -med sunt och fullt förstånd och av fri vilja i bådas vår närvaro etc etc)

Men det kan inte ha varit riktigt så när testamentet skrevs tyvärr med tanke på sjukdomen far hade.

Därför är skulle det kännas skönt att göra klart allt nu och ej när makan går bort.

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Ni kan inte utkräva mer än er laglott om er pappa skrivit ett giltigt testamente.

Testamentet är ogiltigt om ni kan bevisa att er far upprättade detta under psykisk störning. Demens har i vissa fall ansetts kunna vara en grund för att man ska kunna förklara testamentet ogiltigt pga psykisk störning (13 kap 2 § Ärvdabalken). Men här görs en individuell bedömning på varje enskilt fall där man bedömer testatorns förmåga att uttrycka sin vilja.

Demens påverkar personer olika och jag skulle rekommendera att prata med er fars läkare om ni misstänker att er far var så påverkad av sin sjukdom att testamentet inte kan anses uttrycka hans vilja. Vad han uttryckt muntligt tidigare skulle kunna stödja att han inte var psykiskt stabil när han skrev testamentet.

Notera att om ni vill göra gällande att testamente är ogillt måste ni väcka talan inom 6 månader från det att ni erhöll testamentet.

Är testamentet giltigt trots hans sjukdom kommer halva arvslotten gå till hans maka enligt testamente.

Hoppas det här besvarade er fråga!

Med vänliga hälsningar,

Eric NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”