Kan bröstarvinge göra anspråk på gåva förälder gett till sambo?

2020-05-30 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej, min mammas sambo har gått bort och innan det, för ca två år sedan så köpte de en lägenhet gemensamt. Efter en tid så gav sambon bort sin del som gåva till min mamma med avtalet att det skulle vara hennes enskilda egendom. Lägenheten är såld nu och nu ska bouppteckning göras. Den avlidnes sambons barn säger att de har rätt till halva delen av vinsten för lägenheten trots att det står på gåvobrevet att det är min mammas enskilda egendom. Stämmer det som han säger, då jag trott att hon äger lägenheten och att den då tillhör henne även om sambon gått bort, om hon inte kräver bodelning innan bouppteckningen.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag:

Arvsfrågor regleras i ärvdabalken (ÄB), och samboskap regleras i sambolagen (SamboL) och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.

Sambors egendom:

I ett samboskap så gäller SamboL automatiskt, om samborna inte avtalat om att den ej ska gälla. Enligt SamboL 3 § utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, om egendomen införskaffats för gemensam användning.

Efterlevande sambo:

Enligt lag så ärver inte sambos varandra. För att ärva sin sambo så krävs det att ett testamente upprättats mellan parterna. Då ena sambon avlider så görs en bodelning av samboegendomen om den efterlevande sambon begär detta. Begäran ska framställas senast när bouppteckningen förrättas enligt SamboL 8 § st 2.

Grundläggande vid arv när det finns särkullbarn:

Särkullbarn har rätt till sin arvslott direkt från sin förälders del av bodelningen enligt ÄB 3 kap. 1 §. Arvslotten är hela kvarlåtenskapen efter bodelningen dividerat med antal barn. En bröstarvinge har alltid rätt till den legala laglotten, som är hälften av arvslotten dividerat med antal barn, vilket stadgas i ÄB 7 kap. 1 §.

Vid gåvor som påverkar efterarvet:

I ÄB 7 kap. 4 § finns en bestämmelse som syftar på gåvor som är att jämställa med testamenten. Exempel på situationer när bestämmelsen är aktuell är egendom som arvlåtaren skänker på sin dödsbädd eller egendom som arvlåtaren kan tänkas ha nytta av fram till sin död trots att den är bortskänkt. För att regeln ska kunna tillämpas så krävs det att arvlåtarens avsikt med gåvan var att denne velat fördela sin kvarlåtenskap.

Sammanfattning:

Att sambon gav bort sin del av lägenheten i gåva till din mamma är något som kan uppfylla kriterierna i ÄB 7 kap. 4 §. För att gåvan ska läggas till kvarlåtenskapen för att beräkna laglotten på nytt så krävs det att bröstarvingen väcker talan vid domstol inom ett år från bouppteckningens avslutande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1126)
2021-01-15 Fördelning av arv mellan efterlevande maka och särkullbarn
2021-01-15 Finns det möjlighet att vänta med fördelning av arv till särkullbarn tills båda makarna gått bort?
2021-01-14 Kan min pappas fru testamentera bort arvet?
2021-01-10 Möjlighet att ge efterlevande make all kvarlåtenskap

Alla besvarade frågor (88098)