Kan bröstarvingar göras arvlösa med testamente?

Hej,

Jag har två barn sedan ett tidigare förhållande som jag inte haft kontakt med de senaste 20åren. Nyligen har jag köpt en fastighet i utlandet som jag inte vill att någon av de ska ärva. Jag vill däremot att att fastigheten ska överlåtas till min sambo eller min sambos dotter. Kan jag testamentera fastigheten till dem utan att mina biologiska barn kan kräva fastigheten? Eller kommer laglotten alltid före min önskan att testamentera bort min biologiska barn?

Stort tack

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv och testamenten kan du hitta i ärvdabalken, ÄB, här. Vad som gäller bröstarvinges rätt till sin laglott regleras närmare i ÄB kapitel 7. Jag kommer kort redogöra för den legala arvsordningen och avsluta med vad som kan hända om du testamenterar bort fastigheten.

Bröstarvingars rätt till laglott

Utgångspunkten är att bröstarvingar, i ditt fall dina barn, ska ärva dig (ÄB 1:1). När arv fördelas ser vi först och främst till det ekonomiska värdet av kvarlåtenskapen. De saker och besparingar som den avlidne lämnar efter sig fördelas utifrån hur stor andel av värdet var och en av arvingarna har rätt till. Ett testamente kan inskränka bröstarvingarnas rätt, men de har alltid rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av det bröstarvingarna skulle ha ärvt enligt den legala arvsordningen (ÄB 7:1).

Ett testamente kan antingen ange hur stor andel av kvarlåtenskapen som ska tillfalla någon, hur stor summa pengar någon ska få eller att en viss sak ska tillfalla någon. De två sistnämnda typerna av testamentsförordnanden kallas legat (ÄB 11:10). När kvarlåtenskapen fördelas ska legat utgå innan övriga arvingar och testamentstagare får sina andelar (ÄB 22:1).

Om ett testamente leder till att bröstarvingar inte kan få sin laglott, så får de begära att testamentet ska jämkas till deras fördel (ÄB 7:3). Vid en jämkning ska de som får egendom genom testamentet dela med sig till bröstarvingarna, så att deras andel uppstiger till värdet av laglotten. Om någon ärver viss andel av kvarlåtenskapen enligt testamentet (en universell testamentstagare), så är det denna som först och främst ska ge upp en del av sitt arv till förmån för bröstarvingarna. Om detta inte räcker, eller om testamentet endast har förordnanden om legat, så ska de som fått penninglegat dela med sig till bröstarvingarna. Om detta inte heller räcker, så kan bröstarvingarna slutligen få delar av eventuella saklegat.

Vad gäller fastigheten?

Eftersom du har två barn, så är utgångspunkten att de får hälften var av din kvarlåtenskap. Om du skriver ett testamente, så kan du omfördela din kvarlåtenskap som du själv önskar. Dock kommer dina bröstarvingar alltid kunna begära jämkning om ditt testamente innebär att de inte får sin laglott. Huruvida dina bröstarvingar genom en jämkning får fastigheten beror på hur stor kvarlåtenskapen är och hur du väljer att formulera testamentet. Om du testamenterar fastigheten i sig till din sambo eller sambons dotter, så räknas den som saklegat. Detta innebär att dina bröstarvingar först och främst skulle få ta del av annan egendom som du testamenterat bort till universella testamentstagare eller som penninglegat. Om denna egendom inte räcker till, så kommer de kunna göra anspråk på fastigheten.

Sammanfattning

Avslutningsvis kan jag alltså inte ge ett definitivt svar på frågan om just fastigheten. Det går aldrig att helt testamentera bort sina bröstarvingars rätt till sin laglott, vilket självklart är frustrerande i de fall någon inte har en reell familjerelation med sina barn. För att de ska få ut laglotten måste de dock aktivt begära jämkning om ett testamente inskränker deras rätt. Begär de jämkning får övriga testamentstagare dela med sig av sina andelar och legat. Om du väljer att testamentera bort fastigheten och din övriga kvarlåtenskap är stor nog att täcka bröstarvingarnas laglott, så kommer fastigheten inte kunna tas i anspråk av dem.

Om du vill ha ytterligare hjälp med att formulera ett testamente på ett sätt som blir bra för dig, din sambo och din sambos dotter, så kan du via Lawline antingen få vidare rådgivning via telefon eller hjälp med att boka ett möte med en jurist. Du hittar våra övriga tjänster här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”