Kan bostadsrättsföreningen påverka försäljningen av en bostadsrätt som sker till underpris?

2017-03-19 i Föreningar
FRÅGA
Om en medlem i bostadsrättsförening säljer till klart undermarknadspris(svarta pengar)Kan föreningen påverka /häva köpet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga undrar du om bostadsrättsföreningen kan påverka försäljningen av en bostadsrätt, på grund av att bostadsrätten såldes till underpris.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Föreningen kan generellt sett inte påverka köpet. Föreningen kan möjligen påverka köpet genom att neka medlemskap till köparen, om köparen inte uppfyller stadgarnas villkor för medlemskap. I stadgarna kan det vara möjligt att kräva att bostadsrätten t.ex. inte har sålts till underpris. I ditt fall är det osannolikt att något sådant villkor skulle ha verkan.

Vilka möjligheter har föreningen att påverka försäljningen av en bostadsrätt?

Föreningen kan generellt sett inte påverka en försäljning av en bostadsrätt på grund av att försäljningen skedde till underpris. I vissa fall kan dock föreningen ingripa ändå, men det blir på andra grunder än att försäljningen var till underpris.

I vissa fall kan föreningen t.ex. vägra medlemskap till köparen. Försäljningen blir då ogiltig (6 kap. 5 § första stycket första meningen bostadsrättslagen (BrL)).

I sina stadgar kan en förening ställa upp villkor för att en köpare ska kunna bli medlem (2 kap. 2 och 3 § BrL). Sådana villkor skulle kunna vara att bostadsrätten ska ha köpts för ett visst pris eller att den inte får ha köpts med svarta pengar.

Oskäliga villkor för medlemskap har dock ingen verkan (2 kap. 2 § första stycket tredje punkten BrL). Sådana villkor som jag nyss nämnde skulle kunna vara oskäliga. Svaret på frågan beror dock av villkorens utformning och omständigheterna i konkreta fall. Villkor som inte är sakligt motiverade utifrån föreningens verksamhet ska dock i regel underkännas.

Jag menar alltså att det är osannolikt att föreningen kan ställa upp sådana villkor som skulle kunna träffa ditt fall. Står det inget i stadgarna kan föreningen i princip inte göra något åt saken.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med bostadsrättsföreningens roll när en bostadsrätt säljs är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (524)
2021-07-26 Ska revisorn revidera verksamhets-berättelsen i en förening?
2021-07-22 Krävs föreningens godkännande för att bo i min förälders lägenhet?
2021-07-21 kan medlem i valberedning också vara firmatecknare?
2021-07-19 Behöver en ideell förening registreras?

Alla besvarade frågor (94603)