Kan bostadsrättsföreningen låta medlemmar ladda sina elbilar i motorvärmaruttag?

Hej, Hur funkar det i en bostadsrättsförening om det finns personer med elbil som laddar via det vanliga motorvärmaruttaget när det inte finns laddstolpar? Strider det mot likabehandlingsprincipen eftersom det ger dessa medlemmar fördel i och med den förbrukning som sker belastar föreningens ekonomi och därmed även de medlemmar som inte laddar på detta vis? Som jag förstått är det även olämpligt och förenat med brandfara. Tack på förhand!

Lawline svarar

  

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Jag kan tyvärr inte uttala mig om lämpligheten eller brandfaran förenat med att ladda en elbil via ett motorvärmaruttag.

Likhetsprincipen innebär att föreningar inte ska behandla sina medlemmar olika, om det inte finns sakliga skäl för det. I praxis finns det exempel på olika fall då bostadsrättsföreningar har fått finansiera saker gemensamt, trots att medlemmarna gynnas i olika grad. Ett exempel är att det ansetts vara förenligt med likhetsprincipen att finansiera kabel-tv genom föreningsavgiften (NJA 1989 s. 751). Ett annat exempel är att hissar, som gynnar de föreningsmedlemmar som bor högre upp, inte ansetts strida mot likhetsprincipen.

Sannolikt strider det inte heller mot likhetsprincipen att låta folk med elbil ladda den i motorvärmaruttag som finns tillgängliga. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! 

Med vänlig hälsning,

Victor NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”