Kan bodelning rivas upp i efterhand?

2020-05-27 i Bodelning
FRÅGA
Hej ! Jag skildes för ca.4 år sedan . Vi har ett barn som är nu 14 år . Vi har delar omvårdnad till sonen . Saken här handlar om ekonomiska ärande. Vi har varit då gifta längre än 15 år , byggt hus tillsammans och när vi skildes blev jag tillsagd av dåvarande maken att vi inte har tjänat nåt på huset och att jag hade inget å hämta ut från banken . Så han övertalade mig till att huset inte var värd nåt. Han hade hand om räkningar och allt som hade med ekonomin att göra . Så idag när jag tar filmen tillbaka känner jag mig lurad på massa pengar som vi kunde ha delad på . Så jag lämnade huset till honom efter hans hårt övertalande att vi inte har nåt att dela på . Han har mer i lön ca.35 000 och jag hade 22 000 . Jag var aldrig delaktig i någon av räknings eller bankuppgifter. Han hade ett kontrollbehov på allt, en av grunden jag måtte lämna honom . Idag kämpar jag med ekonomin för å överleva medans han bor i huset som vi hade byggt upp och bott där 10 år . Finns det en sak här så jag kan få nåt ut av honom tillbaka ? Han betalar mig inget nu och har inte gjort det sen vi skildes 4 år tillbaka. Vad kan jag göra ? Jag känner mig lurad . Han övertalade mig att jag skulle si till banken att vi var överens. Jag var tvungen pga. att han är väldig aggressiv och detta kunde gått över på barnet som var då 10 år. För att allt skulle gå bra med sonen så kände jag mig tvungen att si till swedbanken när vi hade möte att vi var överens, fast vi inte va. Hur långt kan j komma m detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga skilde du och din f.d. man er för ungefär fyra år sedan. Enligt din mening blev du lurad av din f.d. man då du inte hade insikt i er ekonomi. Du anser att du inte fick tillräckligt med pengar utifrån husets värde i samband med skilsmässan. Du skriver även att du gick med på allt din f.d. man sa för att han är väldigt aggressiv och du var rädd att det skulle gå ut över ert gemensamma barn, då tio år.

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Det finns ingen lagstadgad preskriptionstid för när begäran om bodelning kan ske. Det innebär att en make även lång tid efter kan begära bodelning med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som rådde den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. I NJA 2009 s. 437 prövades frågan när en make tio år efter äktenskapsskillnad begärde bodelning. Enligt domstolen hade maken inte förlorat sin rätt att begära bodelning trots att det gått lång tid. I NJA 1993 s. 570 uttalade domstolen att om det inte finns någon rimlig förklaring finns det ändock någon form av tidsgräns varvid maken får anses ha nöjt sig med den faktiska fördelning som skett och att rätten att påkalla bodelning därmed gått förlorad. Domstolen uttalade vidare att även om någon faktisk fördelning inte gjorts, bör på ett motsvarande sätt, ett långt dröjsmål med begäran om bodelning under särskilda omständigheter kunna uppfattas som en eftergift av makens rätt i det gemensamma boet. I rättsfallet begärde ena maken bodelning 24 år efter äktenskapsskillnaden. Som redogjort för inledningsvis finns det ingen exakt preskriptionstid, men utifrån praxis kan man räkna med att en make sannolikt kan begära bodelning upp till 20 år efter äktenskapsskillnad.

Jag är lite osäker på hur jag ska tolka din fråga; om ni skrivit under ett bodelningsavtal eller om ni bara flyttat över lånen på banken. Om ni inte skrivit ett bodelningsavtal har du fyra år senare rätt att begära bodelning. I sådana fall ska bodelningen ske utifrån hur egendomsförhållandena var den dag talan om äktenskapsskillnad väcktes (för drygt fyra år sedan helt enkelt).

Om ni har skrivit ett bodelningsavtal blir det dock mer komplicerat. Utgångspunkten för ett bodelningsavtal är att sådana, precis som med andra avtal, ska hållas. Det är därmed väldigt svårt att riva upp ett ingånget avtal. Det finns vissa ogiltighetsgrunder som kan aktualiseras, bland annat om avtalet är oskäligt eller om den andra maken uppsåtligen utlämnat avgörande uppgifter (30 och 36 § avtalslagen). Det är dock inte enbart att du tycker att så har skett, du måste även ha möjlighet att bevisa det. Bevisbördan för bodelningsavtalets oskälighet, eller att svek förekom, ligger på dig som påstår det. Rent generellt är det svårt att visa.

Om du ännu ej begär bodelning, eller för det fall att du överväger att försöka få bodelningsavtalet ogiltigförklarat, är min rekommendation att du anlitar en jurist som hjälper dig vidare. Om du är intresserad av att anlita en jurist från Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?