Kan bestämmelse om enskild egendom tas in i ett gemensamt testamente?

Hejsan!

Jag och min sambo vill skriva ett inbördes testamente mellan sambor med incitament till båda sambornas barn. Men min sambo vill testamentera sin del av fritidshuset, som han äger tillsammans med sin mamma och syster, till vår gemensamma son. Blir detta sk enskild egendom? Måste vi skriva ett enskilda testamenten i och med sambon att vill göra sin del av fritidshuset till enskild egendom för sonen?Om min sambo går bort, räknas sonens enskilda egendom som en del av hans laglott? Eller blir det laglott + enskild egendom?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Blir fritidshuset enskild egendom genom testamentet?

Fritidshuset blir inte enskild egendom endast på grund av att det ingår i ett testamente. Om ni önskar att fritidshuset ska utgöra enskild egendom så måste detta införas som en särskild bestämmelse i testamentet.

Exempel:

"Fastigheten (fastighetsbeteckning) ska tillfalla (sonens namn och personnummer) och utgöra enskild egendom för mottagaren."

Det måste alltså tydligt framgå vilket fritidshus som avses, vem arvingen är samt att fritidshuset ska utgöra enskild egendom, vilket följer av 7 kap. 2 § p. 4 ÄktB.

Kan en bestämmelse om enskild egendom tas in ett gemensamt testamente?

Det finns inget hinder mot att ta in en bestämmelse om enskild egendom i ett gemensamt testamente. Du och din sambo behöver därför inte upprätta enskilda testamenten.


Ingår den enskilda egendomen i sonens laglott?

Fritidshuset ingår som en del i sonens laglott. Att huset dessutom är enskild egendom påverkar inte detta.

Hoppas ni fick svar på er fråga!


Vänligen,
Erik BengtssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning