Kan beslut av föreningsstämma bestridas av medlem av ekonomisk förening?

Hej

Jag är medlem i en ekonomisk förening som äger ett andelshus i Sverige. Föreningens intäkter är medlemsavgifter vars storlek bestäms vid årlig föreningsstämma. Föreningen vill nu ta ut en extra engångsavgift för att finansiera en separat åtgärd i huset. För denna åtgärd finns ett stämmobeslut där en majoritet dock ej alla medlemmar har gett sitt bifall. Min fråga är om föreningen kan kräva in andra avgifter än de medlemsavgifter som årsmätet beslutat om? Kan jag som enskild medlem vägra betala?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln är att föreningsstämman är det organ som fattar beslut i föreningens angelägenheter, vilket framgår av föreningslagen 6 kap 1 §. Beslut som fattas av föreningsstämma ska enligt föreningslagen 6 kap 33 § fattas med majoritet, det vill säga hälften av rösterna. Således är stämmobeslutet om en extra avgift som huvudregel giltigt.

Dock ska sägas att beslutet kan vara ogiltigt, om beslutet innebär stridande mot stadgarna. Innebär beslutet att det måste ske en ändring av stadgarna, krävs att föreningsstämmans beslut har fattats med majoritet om två tredjedelar, vilket framgår av 6 kap 35 § föreningslagen.

För att avgöra om beslutet innebär stridande mot föreningsstadgarna, behöver jag veta mer exakt vad som är skrivet i er föreningsstadga. Därför kan jag inte med säkerhet säga om föreningsstämmans beslut kan klandras av dig. Är det så att föreningsstämmans beslut hade krävt två tredjedelars majoritet, eller att beslutet på något annat sätt stridit mot er stadgar, kan du enligt 6 kap 47 § föreningslagen väcka klandertalan mot beslutet. Men som sagt har jag inte tillräcklig information för att kunna avgöra om det är något som du kan göra.

Om du vill ha ett exakt svar om vad som gäller i just ditt fall, rekommenderar jag dig att kontakta någon av våra biträdande jurister. Du mailar då info@lawline.se.

Hoppas mitt svar har hjälpt dig!

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”