Kan barnen själva bestämma?

2015-07-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag har två barn på 12 resp. 15 år. jag och pappan har gemensam vårdnad. De vill inte vara hos sin pappa mer än varannan helg. Han anser att barnen inte ska få bestämma detta utan att vi vuxna ska göra det. Han vill bestämma hur det ska vara. De har försökt att åka till honom men utan förbättring kring deras vilja o tankar. Nu har de lessnat och sagt ifrån. De vill bo hos mej. Min fråga är... Måste jag tvinga dom att åka trots att de inte vill? Han säger att jag inte kan hindra honom att hämta sina barn o att jag gör fel som godkänner att de får stanna kvar hos mej när det är hans vecka.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglerna kring barns vårdnad, boende och umgänge stadgas i 6 kap föräldrabalken (se här). Eftersom ni har gemensam vårdnad har ni båda två rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Dock ska ni i takt med barnens stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnens synpunkter och önskemål (se här). Det finns alltså ingen åldersgräns för när barnen själva får bestämma i dessa situationer.

Om en eller båda föräldrarna begär det kan domstolen bestämma var barnen ska bo (se här). Det blir oftast aktuellt när föräldrarna har samarbetssvårigheter och svårt att enas om var barnen ska bo eller när de helt enkelt vill ha sin överenskommelse fastställt av domstol. Avgörande för beslutet blir barnets bästa, vilket beroende på omständigheterna kan bli hos den ena eller andra föräldern, alternativt växelvis boende. Barnets behov måste alltid komma i första hand!

Jag vet inte varför barnen inte vill bo hos sin pappa. Det kanske skulle hjälpa att diskutera saken med dem och förklara att det är viktigt att ha en god relation med båda sina föräldrar. Annars är som sagt domstolen ett alternativ.

Det är alltid svårt att uttala sig definitivt i sådana här typer av frågor eftersom det beror väldigt mycket på omständigheterna i varje enskilt fall. Jag hoppas ändå att du har fått lite vägledning av mitt svar.

Med vänlig hälsning,

Sara Welin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3525)
2020-10-19 Får en underårig själv förvalta över pengar den fått i gåva?
2020-10-18 Krävs vårdnadshavares godkännande för tatuering?
2020-10-18 Barnen bor heltid hos pappan
2020-10-16 Val av skolgång vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (85294)