Kan barnbarnet ta över huset?

2020-09-26 i Testamente
FRÅGA
Hej, kan jag ta över min mornors hus när hon dör eller måste jag köpa det då? Hon har cirka 50 tusen kvar att betala. Kan jag annars fortsätta betala de när hon dör?Hon har även en son men han bryr sig inte alls.Så min fråga är, kan jag ta över min mornors hus när hon dör?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det din mormor kan göra om hon vill att du ska ta över hennes hus när hon avlider är att skriva ett testamente som anger att du ska ärva hennes hus. Ett testamente ska upprättas skriftligen och med två vittnen. Dessa vittnen behöver inte veta innehållet i testamentet men de bör veta att det är ett testamente som upprättas och skriver under handlingen med sina namn (10 kap. 1 § ärvdabalken). Viktigt att tillägga är att dessa vittnen måste vara över 15 år och inte lida av en psykisk störning som gör att de saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen (10 kap. 4 § ärvdabalken).

Viktigt att tänka på att din mormors barn är de första att ärva enligt arvsordningen (2 kap. 1 § ärvdabalken). Med det sagt har din mormors bröstarvingar, dvs. barn, alltid rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av den arvslott som bröstarvingen har rätt till (7 kap. 1 § ärvdabalken). Arvslotten är den andel av arvet som arvingen ska få.

Sammanfattningsvis så kan din mormor testamentera bort huset till dig. Viktigt att tänka på är dock att hennes barn fortfarande har rätt till sin laglott oavsett vad testamentet säger.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2823)
2021-04-23 Testamente
2021-04-20 Kan man testamentera allt till en sambo? Krävs namnförtydligande eller personnummer från testamentsvittnena för att ett testamente ska vara giltigt?
2021-04-20 Testamente vid sambors skilsmässa
2021-04-15 Efterlevande makes rätt till arv

Alla besvarade frågor (91439)