Kan barn gå arvlösa?

Hej!

Tacksam om jag kan få hjälp att reda ut några juridiska frågor.

Min farmor och farfar har tillsammans ägt ett hus och en sommarstuga. När min farmor dog ärvde deras tre gemensamma söner varsin tredjedel av hennes 50% av sommarstugan och farfar fortsatte äga resterande del.

Det har nu kommit till min pappas kännedom att en av bröderna har fått hela farfars del (han är 90 år idag). Farfar och denne broder, d.v.s. min farbror säger att de varit hos en jurist och fått hjälp med detta. Således äger nu en av bröderna ca 50 % + en tredjedel, medan de andra bröderna äger varsin tredjedel av farmors 50%. Min pappa inte fått se något skriftligt dokument, gåvobrev, testamente eller likande.

Min pappa har nu även fått kännedom om att samma broder kommer att få hela farfars ekonomiska del efter försäljning av farmor och farfars gemensamma bostad, för att möjliggöra att min farbror sedan kan köpa ut de andra bröderna från sommarstugan (sommarstugan är högre värderad än bostadshuset). Pappa och den andra brodern fick varsin tredjedel av farmors del efter försäljningen av den permanenta bostaden. Vill tillägga att min pappa av olika skäl har en mycket begränsad kunskap om eventuella rättigheter, så även jag, därav att jag skriver till er.

Min fråga är alltså, är det tillåtet att göra två av sina tre barn arvlösa på detta sätt som nu sker.

Pappa och ena brodern har visserligen fått ärva sin mamma men kommer inte att få ärva något av sin pappas egendom.

MVH

Lawline svarar

Hej! Vad roligt att du vänt dig till Lawline med din fråga. För enkelhetens skull väljer jag att svara på din fråga på ett mer generellt sätt, utifrån de regler som finns om vem som har rätt att ärva. Man hittar dessa regler i Ärvdabalken (ÄB). Utifrån din beskrivning i frågan kommer jag att utgå ifrån att din pappa och hans två bröder är "helsyskon" – alltså har samma mamma och pappa.

Man får lov att göra vad man vill med sin egendom så länge man lever.

Eftersom din farfar fortfarande lever vill jag börja med att säga att all hans egendom fortfarande är hans. I Sverige har vi en stark utgångspunkt gällande detta och den lyder att ingen får säga åt någon vad den ska göra med sin egendom under sin livstid. Din farfar får alltså sälja alla sina saker, ge bort de eller leva upp alla sina pengar.

Barn kan aldrig gå arvlösa.

Mot den utgångspunkt som jag beskrev ovan, finns det en annan väldigt stark utgångspunkt, som också är inskriven i lagen. Den lyder att bröstarvingar, alltså barn till den som går bort (och som har samma föräldrar med sina möjliga syskon), alltid kommer ha rätt till i alla fall en del av sitt arv. Enkelt svarat på den fråga du ställer är alltså nej – två av tre barn kan inte göras arvslösa.

Jag ska nedan enkelt försöka förklara varför.

- Efter din farmor dock har din pappa och hans bröder så kallad efterarvsrätt.

Detta innebär att när din farmor dog hade din farfar egentligen rätt att ärva allting från henne, 100 % av hennes tillgångar, till dess att han själv avlider. Din farfar hade alltså företrädare framför de tre barnen till detta arv (ÄB 3 kapitel 1 §)

De tre bröderna ska sedan, när farfar dör, ta ut 50 % av hans tillgångar och dela dessa på en tredjedel var som således blir varje barns arv efter deras moder. Dock framgår det av din fråga att barnen redan fått 1/3 av hälften av deras moderns ägandeskap i sommarstugan. Detta innebär att farfar nu äger 50 % (sina egna) + 25 % (från farmor). Dessa 25 % som tillföll din farfar ska vid hans död delas på en tredjedel och delas ut i var sin del till varje barn som efterarv från deras mamma.

Alla andra tillgångar som din farfar ärvde med företrädesrätt, som alltså tillhörde din farmor och som barnen fick avstå från eftersom din farfar fortfarande levde vid hennes bortgång, ska alltså "plockas ut" ifrån din farfars tillgångar och delas på en tredjedel och ges till varje barn. (ÄB 3 kapitel 2 §)

Vad som är viktigt att veta är dock att efterarvsrätten inte är kopplad till en viss egendom eller till ett visst belopp. Efterarvsrätten utgör en andel av de tillgångar som i ditt fall din farfar har när han avlider. Att räkna ut detta kan vara krångligt, eftersom man ska ta den andel som utgör din farmors tillgångar och jämföra med din farfars egna tillgångar för att fåt ut ett bråktal. Detta tal ska sedan delas på 1/3 var till varje barn (när man är tre barn) (ÄB 2 kapitel 1 §) Jag råder dig att ta hjälp av en kunnig jurist, exempelvis här ifrån Lawline, för att få hjälp med detta.

- Att ge gåvor av stort värde till sina barn anses oftast vara ett förskott på arv.

Barn har, som tidigare beskrivet, alltid första rätt till arv efter att en förälder dör. Om man har fler än ett barn som ska dela lika på arvet, är det viktigt att veta att man inte kan göra vad som helst med sin egendom, utan det kommer få betydelse.

Du beskriver att det inte finns några dokument på att din farfar skulle ha gett så mycket av sina tillgångar till din ena farbror i form av gåva eller testamente. Eftersom detta inte finns ska det ses som att din farbror har fått ett förskott på sitt arv (ÄB 6 kapitel 1 §). Vad det innebär att det som din farbror får av din farfar ska räknas bort från din farbror arv när din farfar sedan dör (ÄB 6 kapitel 3 §). Eftersom det rör sig om så mycket som allt av din farfars egendomar, så hade jag frågat om din farbror och din farfar inte har upprättat någon form av testamentliknande avtal med varandra. Din farfar har rätt att testamentera bort egendom, även om det är till ett av sina barn.

- Ett barn har ALLTID rätt till halva sin arvslott, alltså laglotten.

Det viktigaste i allt detta är att komma ihåg att helt oavsett om din farfar testamenterat bort, gett bort i gåva eller vad som – så har din pappa och din andra farbror ALLTID rätt att få ut hälften av vad de skulle ärva – den så kallade laglotten. Detta innebär att om alla tre barnen egentligen har 100 % av faderns tillgångar att dela på tre, så är det värde man får av detta delat på två det som man alltid har rätt till (ÄB 7 kapitel 1 §)

Låt mig visa med ett exempel: Låt säga att din farfar (bortsett från vad som redan räknats bort från farmorn) har 350 000 kr i egendom och värde av egendom. Detta ska delas på 3.

350 000 / 3 = cirka 116 670 kr. Detta är vad varje av de tre barnen egentligen ska ärva av sin far, om han inte ger/testamenterar bort någonting.

Av dessa 116 670 kr utgör hälften laglott, alltså det som barnen alltid kommer ha rätt till.

116 670 / 2 = 58 335 kr.

I mitt exempel skulle alltså din far alltid ha rätt att få ut 58 335 kr efter sin far.

Om det inte finns kvar någon egendom, eftersom din ena farbror har fått allting, så kommer han bli skyldig att återbetala laglotten till vardera brodern. Likväl så är han skyldig att ge ut det värde av din farfars egendom som utgjordes av efterarv från din farmor.

Sammanfattningsvis:

Nej, barn går aldrig helt arvlösa. Din pappa har rätt till sin laglott från sin far samt den del av tillgångarna som utgjorde hans tredjedel av efterarv från sin mamma. Din farbror som alltså har fått allting av din farfar kommer bli skyldig att ge tillbaka dessa summor till både din pappa och den andra brodern.

Hoppas mitt svar gav lite förståelse, trots att det blev långt och lite luddigt! Om du undrar något mer, ställ mer än gärna en till fråga till hos här. Annars önskar jag dig en fortsatt bra dag!

Mvh

Ebba AlkehagRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”