Kan arvingar reglera den avlidne broderns barns arvslott?

<p>Kan man genom testamente ta bort eller reglera storlek på vår avlidne broders barns arvslott? Vi är 4 levande arvingar som undrar då brorsonen ej närvarat vid begravning och avsagt sig all kontakt med släkten!</p>

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag först kortfattat redogöra för arvsordningen och laglotten för att därefter försöka ge ett sammanfattat svar gällande just din situation.

I Ärvdabalken (ÄB) regleras arvsordningen. Om inget testamente finns ärver arvslåtarenssläktingar i viss ordning enligt arvsordningen. Arvingarna delas in i tre olika arvsklasser: (1) bröstvingar, dessa är den avlidnes barn och barnbarn (se 2 kap. 1 § ÄB), (2) den avlidens föräldrar, om någon av föräldrarna är döda ärver den avlidnes syskon eller syskonbarn (se 2 kap. 2 § ÄB), (3) den avlidnes mor- och farföräldrar, om någon av mor- eller farföräldrarna är döda ärver istället deras barn (se 2 kap. 3 § ÄB). Kusiner har däremot ingen arvsrätt.

Det är viktigt att poängtera att man inte går vidare till nästa arvsklass förrän den föregående är uttömd.

En person kan även genom testamente förordna om vad som ska ske med dennes tillgångar när personen avlider. Skulle din bror ha gjort din brorson arvslös i sitt testamente har sonen dock fortfarande rätt till sin laglott.

Laglotten agerar således som en begränsning i rätten att testamentera. Den lott som varje arvinge ska ha enligt arvsordningen kallas för arvslott. För bröstarvingar finns en speciell reglering som ger dessa rätt till en s.k. laglott, vilket utgör hälften av den arvslott arvsordningen skulle ge (se 7 kap. 1 § ÄB).

Jag har uppfattat frågan som att din bror inte, genom testamente, har försökt utesluta sin son från dennes rätt till arvet. Detta innebär att du eller någon annan av arvingarna inte kan reglera din brorsons arvsrätt. Det är enbart brorsonen som självmant kan avstå från arvet. Skulle jag ha missuppfattat och din bror har ett testamente går det tyvärr inte att undankomma brorsonens rätt till sin laglott.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning