Kameraövervakning och straffavgift i bostadsrättsföreningar

2017-10-26 i Föreningar
FRÅGA
Hej!Får en bostadsrättsförening sätta in kameraövervakning i ett gemensamt soprum samt ta ut böter om man inte kastar sopor som sig bör?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kort summering
Rörande kameraövervakning så är det svårt att säga om de får sätta upp kameror utan det är olika från fall till fall. Här är min gissning att det kan vara okej. Rörande böter så får de inte ta ut kostnader av enskilda för att soporna har slängts fel men däremot höja avgiften för alla av föreningens medlemmar

Kameraövervakning
Till att börja med gäller kameraövervakningslagen då det rör kameror som är uppsatta i Sverige och bostadsrättsföreningen (Brf) utgår jag från är etablerad i Sverige enligt 3 § kameraövervakningslagen. Det finns generella krav på kameraövervakning som innebär att det ska bedrivas lagligt, med god sed och med hänsyn till enskildas personliga integritet enligt 7 § kameraövervakningslagen. Det blir skillnader i vilka regler som gäller i detta fall om allmänheten har tillgång till soprummet (d.v.s. soprummet är öppet för alla) eller om det inte är tillgängligt för allmänheten (exv. om det finns ett lås till soprummet). I mitt svar utgår jag från att det endast medlemmarna som har tillgång till soprummet.

För att Brf ska få sätta upp kameror så krävs antingen samtycke från de som har tillgång till soprummet enligt 22 § kameraövervakningslagen. Finns inte samtycke kan de göra det om det behövs för att förhindra olyckor, avslöja, utreda eller förhindra brott eller andra berättigade ändamål enligt 23 § kameraövervakningslagen. Att förhindra kostnader för bostadsrättsföreningen i och med att sopor slängs fel skulle kunna utgöra "andra berättigade ändamål". Dessa ändamål måste dock vägas mot den personliga integriteten. Övervakning i soprum är inte lika integritetskränkande som exempelvis övervakning i ett trapphus även om det utgör ett ingrepp i den personliga integriteten. Att övervaka soprummet lär vara okej så länge det medför stora kostnader och dessa inte har kunnat lösas på andra sätt. Händer det däremot väldigt sällan att sopor hamnar fel anser jag inte att kameraövervakningen är tillåten utan samtycke men här har jag för lite information för att göra en säker bedömning.

Böter från bostadsrättsföreningen
De avgifter som får tas ut av Brf framgår av 7 kap. 14§ bostadsrättslagen. Sophantering är något som föreningen ska tillhandahålla och därmed ska inga avgifter tas ut för detta. Brf får inte ta ut avgifter/böter från en enskild för att denne slarvat med sophanteringen. Däremot så har de möjlighet att höja avgiften för alla i föreningen för att ta hand om de kostnader som uppstår extra för Brf då styrelsen bestämmer avgiften.

Vill du veta mer kan du läsa ett avgörande rörande kameror i soprum gjord av datainspektionen 2016 här.

Hoppas du är nöjd med svaret!
Med vänliga hälsningar,

Marcus Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?